Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?
Vùng kinh tế trọng điểm là vùng hội tụ đầy đủ các điều kiện phát triển và có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế của cả nước. đặc điểm của nên kinh tế là có đủ các thế mạnh, các tiềm năng kinh tế và hấp dẫn đầu tư, có tỷ trọng GDP lớn để hỗ trợ các vùng khác, có khả năng thu hút các ngành công nghiệp và dịch vụ. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về quá trình hình thành của các vùng trọng điểm kinh tế. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?

Câu hỏi 1 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm vì:
  • Các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, miền Trung và phía Nam là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cả nước.
  • Nền kinh tế của nước ta cần được phát triển vì nền kinh tế nước ta đang ở mức thấp, chính vì thế cần có đòn bẩy để đẩy mạnh việc phát triển kinh tế.
  • Nước ta có nguồn lực để phát triển kinh tế xã hôi, tuy nhiên có sự phân hóa giữa các vùng và nguồn vốn trong các vùng kinh tế còn hạn chế.
  • Các vùng kinh tế thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Xem thêm: Địa lí 12: Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm