Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 199 sgk Địa Lí 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Vùng kinh tế trọng điểm miền trung gồm 5 tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Thừa Thiên Huế. Vùng đang có định hướng phát triển theo chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển tổng hợp tài nguyên biển, rừng và du lịch; đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng kĩ thuật ; phát triển các ngành chế biến, lọc dầu; coi trọng vấn đề phòng chống thiên tai;…. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 199 sgk Địa Lí 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Câu hỏi giữa bài bài 43 trang 199 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung:
  • Vị trí chuyển tiếp từ phía Bắc ra phía Nam, là nơi cửa ngõ thông ra biển, với các cảng biển.
  • Sân bay: Đà Nẵng, Phú Bài,… thuận lợi cho việc lưu thông trong nước cũng như các nước trong khu vực.
  • Có Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, đầu mối giao thông vận tải, thông tin liên lạc, của miền Trung và của cả nước.
  • Có thể mạnh về khai thác tổng hợp kinh tế biển, khoáng sản, rừng,….
Xem thêm: Địa li 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam