Cách lấy lại mật khẩu tài khoản My Viettel bị quên bằng App hoặc Web, hướng dẫn đăng ký tài khoản số điện thoại mới

Cách 1: Thao tác ngay trên App My viettel

Sau nhiều lần nhập mật khẩu sai, tài khoản số điện thoại của bạn sẽ bị khóa từ 30-60 phút
Nhấp vào Quên mật khẩu để chuyển đến trang Đăng ký/ Lấy lại mật khẩu

Cách lấy lại mật khẩu tài khoản My Viettel bị quên bằng App hoặc Web


Nhập đúng số điện thoại rồi chọn vào Tiếp tục. Khi đó sẽ có 1 tin của hệ thống gửi đến kèm 1 mã 4 chữ số.


Cách lấy lại mật khẩu tài khoản My Viettel bị quên bằng App hoặc Web


Mã này sẽ tự động điền vào App, chứ bạn không phải đọc tin, nhớ rồi gõ lại đâu nhé. Nhập đủ mật khẩu vào 2 ô cho khớp nhau. Nhấp vào Đăng ký là xong.
Lưu ý: mật khẩu yêu cầu từ 06 ký tự, chỉ có chữ, số hoặc chữ và số, không bao gồm chữ hoa và ký tự đặc biệt.

Cách lấy lại mật khẩu tài khoản My Viettel bị quên bằng App hoặc Web


Cách 2: Lấy lại mật khẩu qua trang web của Viettel
Đầu tiên bạn cần truy cập vào link
Mã:
https://viettel.vn/
Chọn tab My Viettel -> Đổi mật khẩu

Cách lấy lại mật khẩu tài khoản My Viettel bị quên bằng App hoặc Web

Trang web sẽ chuyển đến trang Đăng nhập. Nếu còn nhớ mật khẩu thì bạn đăng nhập được luôn, còn không thì nhấp vào Quên mật khẩu

Cách lấy lại mật khẩu tài khoản My Viettel bị quên bằng App hoặc Web

Chọn Loại thuê bao sử dụng là Phone hay Homephone hay Dcom..., nhập số điện thoại vào chọn Lấy mã xác thực. Khi đó 1 tin nhắn từ nhà mạng sẽ gửi vào đúng số điện thoại mà bạn vừa điền.

Cách lấy lại mật khẩu tài khoản My Viettel bị quên bằng App hoặc Web


Nhập mã xác thực (gồm 8 chữ số) này vào dòng dưới cùng, đồng thời gõ mật khẩu mới vào 2 ô cho khớp. Quy tắc chọn mật khẩu như đã nêu ở trên.
Nhấn vào Tiếp tục

Cách lấy lại mật khẩu tài khoản My Viettel bị quên bằng App hoặc Web

Màn hình thông báo thay đổi thông tin thành công. Giờ bạn đã có thể đăng nhập trên app My viettel bình thường.