Mình có ông người yêu trước cũng đốt thuốc nhiều lắm, từ lúc yêu vào bắt bỏ thì mất 3 tháng thì bỏ được, nhưng mà mỗi lần stress lại hút lại, cái này thực sự khó bỏ lắm bác