Cách tra cứu đầu số mới của thuê bao di động 11 số chuyển 10 số Viettel Vinaphone Mobiphone Vietnamobile, cách gọi cho thuê bao 11 số sau khi chuyển đổi sang 10 số

Quy trình chuyển đổi thuê bao dạng 11 số thành 10 số diễn ra từ ngày 00h00 ngày 15/9/2018 và kết thúc vào 23h59 ngày 30/6/2019. Đầu số từ 4 số trở thành 3 số, còn 7 chữ số sau vẫn giữ nguyên. Chia làm 2 giai đoạn:
  1. Nghe gọi song song cả 2 đầu số: 00h00 ngày 15/9/2018 đến 23h59 ngày 14/11/2018. Cuộc gọi đến sẽ hiển thị đầu 10 số
  2. Nhà mạng sẽ duy trì âm thông báo khi bạn quay nhầm vào đầu 11 số cũ: Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/11/2018 đến 23h59 ngày 30/06/2019

Cách tra cứu đầu số mới của thuê bao di động 11 số chuyển 10 số Viettel Vinaphone Mobiphone Vietnamobile


Bên dưới là danh sách đầy đủ của các đầu số mà 4 nhà mạng chuyển đổi trong dịp này:

MobiFone


Đầu số 0120 ----> 070
Đầu số 0121 ----> 079
Đầu số 0122 ----> 077
Đầu số 0126 ----> 076
Đầu số 0128 ----> 078


VinaPhone


Đầu số 0123 ----> 083
Đầu số 0124 ----> 084
Đầu số 0125 ----> 085
Đầu số 0127 ----> 081
Đầu số 0129 ----> 082


Viettel


Đầu số 0162 ----> 032
Đầu số 0163 ----> 033
Đầu số 0164 ----> 034
Đầu số 0165 ----> 035
Đầu số 0166 ----> 036
Đầu số 0167 ----> 037
Đầu số 0168 ----> 038
Đầu số 0169 ----> 039


Vietnamobile


Đầu số 0186 ----> 056
Đầu số 0188 ----> 058


Gmobile


Đầu số 0199 ----> 059


Các thuê bao di động 10 số vẫn được giữ nguyên không thay đổi.