Cách chỉnh cỡ chữ to nhỏ khi xem biểu đồ nội lực Lực cắt, Lực dọc, Momen trong phần mềm SAP, Etabs, thay đổi cỡ chữ trong Etabs, cách xem giá trị nội lực của sap etab, tăng giảm cỡ chữ hiển thị trên phần mềm

Bạn muốn xem biểu đồ nội lực sau khi chạy xong mô hình kết cấu trong SAP hoặc Etabs, nhưng cỡ chữ của giá trị nội lực lại quá nhỏ và không thể đọc được. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách chỉnh cỡ chữ thông qua 1 vài bước đơn giản sau:

Cách chỉnh cỡ chữ to nhỏ khi xem biểu đồ nội lực Lực cắt, Lực dọc, Momen trong phần mềm SAP, Etabs

Thay đổi cỡ chữ biểu đồ nội lực của Etabs
Vào menu Options -> Preferences..., nhấn tiếp vào menu Dimension/Tolerances...

Cách chỉnh cỡ chữ to nhỏ khi xem biểu đồ nội lực Lực cắt, Lực dọc, Momen trong phần mềm SAP, Etabs

Trong bảng hội thoại Dimension/Tolerances Preferences vừa hiện ra, các bạn chú ý đến 2 thông số là Maximum Graphic Font SizeMinimum Graphic Font Size, 2 giá trị này tương ứng với cỡ chữ lớn nhất và nhỏ nhất được thể hiện trên biểu đồ.
Nếu cỡ chữ đang bé thì bạn chỉnh giá trị Min tăng lên, từ 3 thành 8 chẳng hạn. Nhấn OK để lưu lại thiết lập

Cách chỉnh cỡ chữ to nhỏ khi xem biểu đồ nội lực Lực cắt, Lực dọc, Momen trong phần mềm SAP, Etabs

Kết quả sau khi chỉnh:

Cách chỉnh cỡ chữ to nhỏ khi xem biểu đồ nội lực Lực cắt, Lực dọc, Momen trong phần mềm SAP, Etabs

Thay đổi cỡ chữ biểu đồ trong SAP như thế nào?

Tương tự như phần phần Etab, trên SAP ta truy cập menu Options -> Dimension/Tolerances...

Cách chỉnh cỡ chữ to nhỏ khi xem biểu đồ nội lực Lực cắt, Lực dọc, Momen trong phần mềm SAP, Etabs

Chỉnh số trong ô min tăng lên gần bằng max là được. Nhấn OK

Cách chỉnh cỡ chữ to nhỏ khi xem biểu đồ nội lực Lực cắt, Lực dọc, Momen trong phần mềm SAP, Etabs