Cách hiển trị giá trị số hoặc biểu đồ nội lực dạng tô mầu trong phần mềm Etabs, cách đọc giá trị nội lực dạng số trong mô hình SAP

Mô hình kết cấu đã được bạn đưa vào phần mềm phân tích như Etabs hoặc SAP và chạy. Bạn muốn xem giá trị nội lực chân cột, chân vách cứng hoặc momen uốn của 1 cấu kiện dầm hoặc cột nào đó. Nhưng khi chọn theo menu Display -> Show Member Forces/Stress Diagram... -> Frame/Pier/Spandrel Forces... thì biểu đồ lại chỉ hiển thị dưới dạng tô màu, không có giá trị số.

Cách hiển trị giá trị số hoặc biểu đồ nội lực dạng tô mầu trong phần mềm Etabs

Để xem được biểu đồ nội lực dưới dạng số thì bạn cần bỏ dấu tick ở ô Fill Diagram, rồi tick vào ô Show Values on Diagram, nhấn OK

Cách hiển trị giá trị số hoặc biểu đồ nội lực dạng tô mầu trong phần mềm Etabs

Ngay lập tức bạn sẽ được như ý muốn

Cách hiển trị giá trị số hoặc biểu đồ nội lực dạng tô mầu trong phần mềm Etabs