Hướng dẫn sử dụng tính năng Field link Text với Text trong CAD, Hướng dẫn cách chèn Fields link với Text trong phần mềm AutoCAD, cách tạo field trong cad 2010 2012 2013 2014 2015 2017 2018

Field text là tạo ra 1 nội dung text, mà nội dung đó có thể tự động cập nhật nếu trường-Field (đã tham chiếu) thay đổi.

Hướng dẫn cách chèn và cách sử dụng Fields với Text, Project, Sheet trong phần mềm AutoCADKhi một trường được cập nhật, dữ liệu mới nhất sẽ được hiển thị. Ví dụ, giá trị của trường FileName là tên của tập tin. Nếu tên tệp thay đổi, tên tệp mới sẽ được hiển thị khi trường được cập nhật.


Các trường có thể được chèn vào bất kỳ loại văn bản nào (ngoại trừ dung sai), bao gồm văn bản trong ô bảng, thuộc tính (Attributes) và định nghĩa thuộc tính. Khi bất kỳ lệnh văn bản nào đang hoạt động, trường Chèn (Insert) có sẵn trên menu lối tắt.

Hướng dẫn cách chèn và cách sử dụng Fields với Text, Project, Sheet trong phần mềm AutoCAD
Ví dụ về tạo cốt cao độ tự động cập nhật giá trị theo chiều cao mặt cắtMột số trường tập hợp bảng có thể được chèn dưới dạng trình giữ chỗ. Ví dụ: bạn có thể chèn SheetNumberAndTitle làm trình giữ chỗ. Sau đó, khi bố cục được thêm vào tập hợp trang tính, trường trình giữ chỗ hiển thị số trang và tiêu đề chính xác.


Bạn có thể sử dụng các trường phần giữ chỗ trong các định nghĩa thuộc tính khối (Block) trong khi bạn đang làm việc trong Trình chỉnh sửa khối (Block Editor).


Một trường không có giá trị nào hiển thị dấu gạch nối (----). Ví dụ, trường Tác giả, được đặt trong hộp thoại Thuộc tính Bản vẽ, có thể để trống. Trường không hợp lệ hiển thị dấu thăng (####). Ví dụ, trường CurrentSheetName, chỉ hợp lệ trong không gian giấy (Space-Layout), hiển thị dấu thăng nếu nó được đặt trong không gian mô hình (Model).


Các bước để thêm Fields vào 1 đối tượng text trong AutoCAD:
Lựa chọn đối tượng text cần thêm Fields
Gõ lệnh ED nhấn enter hoặc kích đúp vào text này để thực hiện lệnh Text Edit


Hướng dẫn cách chèn và cách sử dụng Fields với Text, Project, Sheet trong phần mềm AutoCADChuột phải vào đúng nội dung phần text đang bôi đen, chọn Insert Field (hoặc nhấn phím nóng là Ctrl + F). Chèn Field vào 1 vài ký tự trong text cũng được chứ không cần phải toàn bộ nội dung text đó.


Hướng dẫn cách chèn và cách sử dụng Fields với Text, Project, Sheet trong phần mềm AutoCADBảng hội thoại Field sẽ hiện ra, khi đó bạn cần khai báo nội dung và định dạng cho Field của mình. Nhấn OK để hoàn thành


Hướng dẫn cách chèn và cách sử dụng Fields với Text, Project, Sheet trong phần mềm AutoCADNội dung dùng cho Field rất đa dạng, gồm có:
  1. Date/time: Ngày / giờ
  2. Document: tài liệu
  3. Hyperlink: siêu liên kết
  4. Object: đối tượng
  5. System variable: biến hệ thống
  6. Diesel expression: biểu thức Diesel
  7. Plot field: trường xuất bản in ấn

Hướng dẫn cách chèn và cách sử dụng Fields với Text, Project, Sheet trong phần mềm AutoCAD


Hướng dẫn cách chèn và cách sử dụng Fields với Text, Project, Sheet trong phần mềm AutoCADTất cả nội dung trên dành cho Field text, đọc thêm trong Help với từ khóa Use Fields in Text

Hướng dẫn cách chèn và cách sử dụng Fields với Text, Project, Sheet trong phần mềm AutoCADNgoài ra còn có các Field trong các đối tượng khác như: project field, sheet set field, keynote field và database field