Cách chỉnh sửa nội dung của Field Text đã có sẵn trong AutoCAD, làm thế nào để sử dụng field text trong AutoCAD, tạo cốt cao độ tự động cập nhật, tạo dim thống kê cốt thép trong AutoCAD, cách tạo field trong cad

Cách tạo 1 trường Field text mình đã giới thiệu trong bài trước
Mã:
https://vforum.vn/diendan/showthread.php?131459-Huong-dan-cach-chen-va-cach-su-dung-Fields-voi-Text-Project-Sheet-trong-phan-mem-AutoCAD&p=513174#post513174
Một trường là một phần của đối tượng văn bản và nó có thể được chỉnh sửa từ trình soạn thảo văn bản. Cách dễ nhất để chỉnh sửa trường là bấm đúp vào đối tượng văn bản chứa trường và sau đó, để hiển thị hộp thoại Trường Field, bấm đúp vào trường. Các thao tác này cũng có sẵn trên menu lối tắt.

Cách chỉnh sửa nội dung của Field Text đã có sẵn trong AutoCADNếu bạn không còn muốn cập nhật một trường, bạn có thể giữ lại giá trị hiện đang được hiển thị bằng cách chuyển đổi trường thành văn bản (text thường)


Mã:
https://vforum.vn/diendan/showthread.php?131364-Huong-dan-chuyen-text-FieldText-ve-thanh-text-thuong-trong-AutoCAD-2007-2010-2015-2016-2018

Biểu thức trường, bao gồm các ký tự thoát và một mã trường, được hiển thị trong hộp thoại Trường nhưng không thể chỉnh sửa được.

Cách chỉnh sửa nội dung của Field Text đã có sẵn trong AutoCAD