Cách định dạng giá trị số của hàm tính toán với Field text trong bản vẽ AutoCAD 2010 2012 2014 2016, cách tạo field text, cách sử dụng, sửa chữa theo ý mình muốn

Sau khi tạo xong 1 Field Text, bạn muốn định dạng số hiển thị sao cho đúng kỹ thuật và đẹp mắt, hãy làm theo các bước hướng dẫn bên dưới nhé.

Trong khi tạo Field Text hoặc chỉnh sửa Field Text đã có, đều thao tác như này: chọn đối tượng text, gõ lệnh ED, enter, rồi nhấn tiếp Ctrl+F để mở ra bảng hội thoại Field. Nhập hàm tính toán vào ô Formual, ở đây mình chỉ hướng đễn việc định dạng nên hàm ví dụ cũng đơn giản chỉ là các con số cố định.

Mặc định là None

Cách định dạng giá trị số của hàm tính toán với Field text trong bản vẽ AutoCAD 2010 2012 2014 2016


Current Unit: Đơn vị hiện thời của các con số

Cách định dạng giá trị số của hàm tính toán với Field text trong bản vẽ AutoCAD 2010 2012 2014 2016


Decimal: Số chữ số sau dấu chấm thập phân
Bạn chú ý sẽ thấy mục Preview sẽ hiển thị cho xem trước kết quả
Ô Field expression sẽ hiển thị code của field, nhưng bạn không chỉnh sửa được mục này đâu.

Cách định dạng giá trị số của hàm tính toán với Field text trong bản vẽ AutoCAD 2010 2012 2014 2016


Architectural: Định dạng dành cho kiến trúc sư
Cách định dạng giá trị số của hàm tính toán với Field text trong bản vẽ AutoCAD 2010 2012 2014 2016


Engineering: định dạng cho Kỹ sư

Cách định dạng giá trị số của hàm tính toán với Field text trong bản vẽ AutoCAD 2010 2012 2014 2016


Fractional: theo phân số

Cách định dạng giá trị số của hàm tính toán với Field text trong bản vẽ AutoCAD 2010 2012 2014 2016


Scientific: con số khoa học, với lũy thừa của 10

Cách định dạng giá trị số của hàm tính toán với Field text trong bản vẽ AutoCAD 2010 2012 2014 2016


Nhấn OK để xác nhận

Ngoài ra bạn có thể nhấn vào Additional Format... để mở ra nhiều tùy chọn định dạng hơn nữa.

Cách định dạng giá trị số của hàm tính toán với Field text trong bản vẽ AutoCAD 2010 2012 2014 2016
  • Factor: hệ số chuyển đổi
  • Prefix: Tiền tố
  • Suffix: Hậu tố
  • Decimal: Ký hiệu cho dấu chấm thập phân
  • Thousand: Ký hiệu cho dấu ngăn cách hàng nghìn

Nhấn OK