Cách Tắt/ Bật chức năng đọc tên người gọi đến trên điện thoại iPhone, đọc tên người gọi iphone, gọi tên cuộc gọi đến với điện thoại and

Từ phiên bản iOS 10 trở lên có 1 tính năng rất hay đó là thông báo cuộc gọi đến, tính năng này giúp bạn rảnh tay trong khi lái xe. Cụ thể khi có ai trong danh bạ gọi điện đến, thì trợ lý ảo Siri sẽ đọc ngay tên số điện thoại trong danh bạ cho bạn biết.

Cách bật tắt tính năng này như sau:
Từ màn hình chính, truy cập vào phần Cài đặt

Cách Tắt/ Bật chức năng đọc tên người gọi đến trên điện thoại iPhone

Chọn mục Điện thoại như hình dưới

Cách Tắt/ Bật chức năng đọc tên người gọi đến trên điện thoại iPhone

Nhấn vào Thông báo cuộc gọi

Cách Tắt/ Bật chức năng đọc tên người gọi đến trên điện thoại iPhone

Tick vào Luôn luôn để có thông báo mỗi khi có cuộc gọi mới.

Cách Tắt/ Bật chức năng đọc tên người gọi đến trên điện thoại iPhone

Nếu mục này đã bật rồi mà vẫn chưa có thông báo thì bạn hãy kiểm tra lại xem mục trợ lý ảo Siri đã được kích hoạt hay chưa nhé

Cách Tắt/ Bật chức năng đọc tên người gọi đến trên điện thoại iPhone

Vào Cài đặt -> Siri & tìm kiếm

Cách Tắt/ Bật chức năng đọc tên người gọi đến trên điện thoại iPhone

Chuyển mục Nhấn Home để bật Siri sang chế độ On

Cách Tắt/ Bật chức năng đọc tên người gọi đến trên điện thoại iPhone

Vậy là đầy đủ thao tác rồi, bạn hãy kiểm tra xem đã đạt được yêu cầu chưa nhé.
Lưu ý: Tính năng này chỉ hoạt động tốt với tên trong danh bạ là tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu thôi nhé. Vả lại chỉ làm việc khi điện thoại ở chế độ Chuông.

Nếu không thích tính năng này mà muốn tắt đi, các bạn hãy làm ngược lại ở bước trên: Vào Cài đặt -> Điện thoại -> Thông báo cuộc gọi -> Không