Hướng dẫn nén file Hiberfil.sys để giải phóng không gian ổ đĩa trên Windows 10

Tùy chọn Hibernate (ngủ đông) được tích hợp bên cạnh tùy chọn Shut down (tắt máy) và Restart (khởi động lại) và Sleep (Ngủ). Hibernate giúp bạn cất hết dữ liệu tạm thời của các phần mềm và tài liệu đang mở vào ổ cứng và tắt hẳn nguồn. Khi nhấn vào nút khởi động thì Windows và các phần mềm này lại được bung ra y nguyên khi chưa tắt máy. Chế độ này giúp khởi động máy tính nhanh hơn khởi động mới 1 chút, nhưng tốn dung lượng của ổ cứng. Và 1 phần nữa là máy sẽ lag và chậm hơn vì coi như máy tính chưa được tắt hoàn toàn bao giờ cả. Các phần mềm được bật liên tục 1 thời gian dài sẽ dẫn đến nguy cơ lỗi rất lớn.

Nguyên tắc hoạt động là Hibernate sử dụng 1 hoặc nhiều file hiberfil.sys nằm trong thư mục System32 trên ổ đĩa C để lưu những dữ liệu ở RAM. Dung lượng RAM bao nhiêu thì nó sẽ chiếm bấy nhiêu dung lượng trên ổ cứng. Các file này khá tốn dung lượng trống nhưng bạn không thể xóa 1 cách bình thường, vì nó đang được sử dụng bởi hệ thống. Bên cạnh đó bạn lại có thể nén chúng lại 1 phần nào.

Các bước để nén file Hiberfil.sys trên Windows 10
Tác dụng của việc này là nén file hiberfil.sys, giảm kích thước của nó chiếm trên RAM hệ thống
Ví dụ:
Nếu đang sử dụng máy tính có dung lượng RAM 4GB, bạn có thể giảm % kích thước các file hiberfil.sys trong khoảng 50 – 100%, với RAM 2 GB là 50%, với RAM 3GB là 75%.

Đầu tiên mở cửa sổ dòng lệnh CMD bằng quyền Admin (Run as administrator)

Hướng dẫn nén file Hiberfil.sys để giải phóng không gian ổ đĩa trên Windows 10
Nhập câu lệnh sau vào, nhấn enter
Mã:
powercfg -h -size XXX
trong đó XXX là số phần trăm bạn muốn giảm kích thước. Nếu muốn giảm 40% thì dùng câu lệnh
Mã:
powercfg -h -size 40

Hướng dẫn nén file Hiberfil.sys để giải phóng không gian ổ đĩa trên Windows 10


Cuối cùng nhấn Enter để nén file hiberfil.sys hoặc file Hibernation File trên máy tính


Hướng dẫn nén file Hiberfil.sys để giải phóng không gian ổ đĩa trên Windows 10