kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Bài tập Pascal: Tìm số lớn nhất trong các số a, b, c, d được nhập vào từ bàn phím

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Tĩnh
  Thành Viên Thứ: 422306
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  539

  Bài tập Pascal: Tìm số lớn nhất trong các số a, b, c, d được nhập vào từ bàn phím

  Đề bài: Tìm số lớn nhất trong các số a, b, c, d được nhập vào từ bàn phím

  Để thực hiện bài tập này khá đơn giản, bạn chỉ cần yêu cầu người dùng nhập vào 4 số a, b, c, d cần so sánh( có thể giống nhau) và sau đó sẽ so sánh 4 số này với nhau hoặc giá trị max nào đó và cuối cùng đưa ra kết quả. Các bạn có thể tham khảo bài giải đơn giản dưới nhé !

  Ta có chương trình tham khảo hoàn chỉnh như sau:
  Mã:
  Program TIM_SO_LON_NHAT;
   Uses crt;
   Var a,b,c,d,max: real; 
  BEGIN 
  Clrscr; 
  Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG BON SO A, B, C, D'); 
  Writeln('---------------------------------------------------------------'); 
  Write('Nhap a='); 
  Readln(a); 
  Write('Nhap b='); 
  Readln(b); 
  Write('Nhap c='); 
  Readln(c); 
  Write('Nhap d='); 
  Readln(d); 
  max:=a; 
  If b>max then max:=b; 
  If c>max then max:=c; 
  if d>max then max:=d; 
  Writeln('So lon nhat la: ',max: 4: 2);
   Readln; 
  END.
  Giải thích hướng dẫn chi tiết
  Đầu tiên khai báo các thông tin cơ bản của chương trình như tên, các biến trong chương trình, chính là a, b, c, d. Bạn khai báo như sau:
  • Tên chương trình : TIM_SO_LON_NHAT
  • Thư viện sử dụng : crt
  • Biến : a, b, c, d, max
  Mã:
  Program TIM_SO_LON_NHAT; { Khai báo tên chương trình}
  Uses crt; { Sử dụng thư viện crt}
  Var a,b,c,max: real; { khai báo các biến}
  Phần khai báo và biến thì tùy các bạn thích khai báo như thế nào cũng được.
  Tiếp theo ta là phần chính của chương trình này, hai đoạn BEGIN và END. Luôn bắt buộc trong một chương trình Pascal.
  Trong đoạn này, ta sẽ làm sạch màn hình bằng câu lệnh Clrsrc;. Nhớ khi viết lệnh luôn kết thúc bằng dấu chấm phẩy như trong PHP nhé !
  Sau đó, in ra màn hình dòng thông báo TIM SO LON NHAT TRONG BON SO A, B, C, D và dòng kẻ ngang bằng câu lệnh Writeln() như sau :
  Mã:
  BEGIN
  Clrsrc;
  Writeln(‘TIM SO LON NHAT TRONG BON SO A,B,C,D’); {In ra màn hình dòng thông báo TIM SO LON NHAT TRONG BON SO A, B, C, D}
  Writeln(‘------------------------------------------------------------------‘);
  END.
  Dòng lệnh yêu cầu người dùng nhập vào 4 số a,b,c,d và câu lệnh ReadLn sẽ làm con trỏ xuống dòng khi người dùng nhập xong các số cần thiết giống như WriteLn ở trên vậy. Ta cũng làm tương tự như trên :
  Mã:
  {yêu cầu người dùng nhập vào các số a,b,c,d}
  Write('Nhap a='); 
  Readln(a); 
  Write('Nhap b='); 
  Readln(b); 
  Write('Nhap c='); 
  Readln(c); 
  Write('Nhap d='); 
  Readln(d); 
  max:=a; 
  {Thực hiện phép so sánh các giá trị và đưa ra kết quả}
  If b>max then max:=b; 
  If c>max then max:=c; 
  if d>max then max:=d; 
  Writeln('So lon nhat la: ',max: 4: 2);
  Ta sẽ set giá trị cho biến max là a, khi đó chương trình lần lượt so sánh các số a,b,c,d mà người dùng nhập với giá trị max. Cuối cùng in kết quả ra màn hình với dòng lệnh writeln(‘So lon nhat la: ‘,max: 4:2);

  Mở rộng :
  Các bạn có thể tham khảo cách dưới đây.
  Áp dụng câu lệnh if else, so sánh lần lượt các số với nhau để đưa ra kết quả trực tiếp trên màn hình. Nếu 4 số giống nhau thì thông báo 4 số bằng nhau :
  Mã:
  Program TIM_SO_LON_NHAT;
   Uses crt;
   Var a,b,c,d,max: real; 
  BEGIN 
  Clrscr; 
  Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG BON SO A, B, C, D'); 
  Writeln('---------------------------------------------------------------'); 
  Write('Nhap a='); 
  Readln(a); 
  Write('Nhap b='); 
  Readln(b); 
  Write('Nhap c='); 
  Readln(c); 
  Write('Nhap d='); 
  Readln(d); 
  if (a>b) and (a>c) then writeLn('a la so lon nhat')
       else if (b>a) and (b>c) and (b>d) then writeln('b la so lon nhat')
       else if (c>a) and (c>b) and (c>d) then writeln('c la so lon nhat')
       else if (d>a) and (d>b) and (d>c) then writeln('d la so lon nhat')
       else writeln ('a=b=c=d')
  readln;
  END.
  Chúc các bạn thành công !
  Don't be afraid to make mistake
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. 3 thành viên đã cảm ơn Tùng Minky:


 3. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 177479
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  5.764

  Reply: Bài tập Pascal : Tìm số lớn nhất trong các số a, b, c, d được nhập vào từ bàn phím

  Giờ học lập trình C/C++ hêt không biết pascal còn phát triển ở VN nữa không
  Hãy Support theo cách của bạn
  Hãy thank theo cách của tôi 4. 3 thành viên đã cảm ơn 365 Designer:


 5. #3
  Ðến Từ
  Hà Tĩnh
  Thành Viên Thứ: 422306
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  539

  Reply: Bài tập Pascal : Tìm số lớn nhất trong các số a, b, c, d được nhập vào từ bàn phím

  Trích Nguyên văn bởi 365 Designer Xem bài viết
  Giờ học lập trình C/C++ hêt không biết pascal còn phát triển ở VN nữa không
  Chương trình tin 11 vẫn phải học Pas bác

 6. 3 thành viên đã cảm ơn Tùng Minky:


 7. #4
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 146858
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  8.261

  Reply: Bài tập Pascal : Tìm số lớn nhất trong các số a, b, c, d được nhập vào từ bàn phím

  Trích Nguyên văn bởi Tùng Minky Xem bài viết
  Chương trình tin 11 vẫn phải học Pas bác
  Thử hỏi nếu ai dốt Tin và không thể làm được 1 bài Pascal nào, bọn con gái ý, thì có bị tạch môn và đúp lại năm sau không
  Môn này nên cất vào Bảo tàng từ lâu rồi.
  Hãy nhấn nút Thank nếu thấy bài viết hữu ích
  Bộ sưu tập cực khủng

 8. Đã cảm ơn quanltv:


 9. #5
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 247344
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  10.202

  Reply: Bài tập Pascal : Tìm số lớn nhất trong các số a, b, c, d được nhập vào từ bàn phím

  Trích Nguyên văn bởi quanltv Xem bài viết
  Thử hỏi nếu ai dốt Tin và không thể làm được 1 bài Pascal nào, bọn con gái ý, thì có bị tạch môn và đúp lại năm sau không
  Môn này nên cất vào Bảo tàng từ lâu rồi.
  Có nhé, mình là con gái đây đã từng bị rớt môn này và ở lại lớp mấy năm rồi nè
  Thực sự thì mình chưa thấy ai lại hiền lành, dễ thương và tốt bụng như bạn Khách vậy

 10. Đã cảm ơn VSupport:


 11. #6
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 146858
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  8.261

  Reply: Bài tập Pascal : Tìm số lớn nhất trong các số a, b, c, d được nhập vào từ bàn phím

  Trích Nguyên văn bởi VSupport Xem bài viết
  Có nhé, mình là con gái đây đã từng bị rớt môn này và ở lại lớp mấy năm rồi nè
  Giờ bạn đi bán vé số chuyên nghiệp tức là biến "điểm yếu" thành sở trường riêng để kiếm tiền
  Đúng là siêu nhân

 12. Đã cảm ơn quanltv:


 13. #7
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 177479
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  5.764

  Reply: Bài tập Pascal: Tìm số lớn nhất trong các số a, b, c, d được nhập vào từ bàn phím

  Trên đây là câu chuyện về những anh chàng coder

 14. Đã cảm ơn 365 Designer:


 15. #8
  Ðến Từ
  Hà Tĩnh
  Thành Viên Thứ: 416823
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  437

  Reply: Bài tập Pascal: Tìm số lớn nhất trong các số a, b, c, d được nhập vào từ bàn phím

  chưa biết pascal là ntn luôn , chưa từng đc học

 16. Đã cảm ơn isokids:


Nhãn