kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Bài tập Pascal : Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax+b>0)

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Tĩnh
  Thành Viên Thứ: 422306
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  539

  Bài tập Pascal : Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax+b>0)

  Đề bài : Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

  Để giải bất phương trình một ẩn,thông thường ta có hai cách giải là: chuyển vế và nhân với một số bất kì nào đó.trường hợp này cũng vậy.

  Bài giải :


  Mã:
  Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;
  Uses crt;
  Var a,b: real;
  BEGIN
    Clrscr;
    Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B > 0');
    Writeln('———————————————————————-');
    Write('nhap a=');readln(a);
    Write('nhap b=');readln(b);
    If a<>0 then
     If a>0 then
       Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>=',-b/a:4:2)
     Else
       Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x<=',-b/a:4:2)
    Else
     If b>=0 then
       Writeln('Bat phuong trinh co vo so nghiem')
     Else
       writeln('Bat phuong trinh vo nghiem');
    Readln;
  END.
  

  Hướng dẫn chi tiết :


  Như đã nói bên trên, có hai cách giải vì vậy ta sẽ so sánh số a với 0, nếu a>0 thì phương trình có nghiệm -b/a và ngược lại, sử dụng hàm if else. Đầu tiên thì luôn luôn là phần khai báo thông tin cơ bản :
  Mã:
  {Khai báo thông tin cơ bản của chương trình}
  Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;
  Uses crt;
  Var a,b: real;{khai báo 2 biến a và b }
  Xong phần khai báo thông tin cơ bản, đây mới là phần quan trọng. Ta xét ba trường hợp của bất phương trình ax + b > 0 :
  • a <>0 thì phương trình có nghiệm x=-b/a
  • a,b =0 thì bất phương trình có vô số nghiệm
  • a =0, b <> 0 thì bất phương trình vô nghiệm

  Để làm được điều đó ta sẽ sử dụng hàm if để kiểm tra xem nếu a>0 thì sẽ đưa ra kết quả nghiệm bằng -b/a. Ngược là, in ra kết quả trong hàm else a có nghiệm x<= -b/a. So sánh xong a thì làm tương tự với b, nếu b>=0 thì bất phương trình có vô số nghiệm , b<=0 thì bất phương trình vô nghiệm.

  Mã:
  BEGIN
    Clrscr;
    Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B > 0');
    Writeln('———————————————————————-');
    Write('nhap a=');readln(a);
    Write('nhap b=');readln(b);
    If a<>0 then
     If a>0 then
       Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>=',-b/a:4:2)
     Else
       Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x<=',-b/a:4:2)
    Else
     If b>=0 then
       Writeln('Bat phuong trinh co vo so nghiem')
     Else
       writeln('Bat phuong trinh vo nghiem');
    Readln;
  END.
  
  Chúc các bạn học tốt !
  Don't be afraid to make mistake
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Tĩnh
  Thành Viên Thứ: 416823
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  437

  Reply: Bài tập Pascal : Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax+b>0)

  Mã:
  Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B > 0');


  Mã:
   Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>=',-b/a:4:2)
  ???

Nhãn