chả là hôm nay bắt đầu học thực hành môn đồ họa máy tính code trên máy trường thì ngon lành cành đào nhưng khi về nhà thì không được nghe ông thầy bảo máy ở nhà phải cài thêm cái gì ý . ai biết cài thêm gì thì chỉ em với ạ