Cách xóa trang tính trong Excel 2010 - How to Delete Worksheet in Excel 2010, chèn thêm, xoá bỏ 1 sheet trong Microsoft Excel 2010

Xóa bảng tính

Đây là bước để xóa một bảng tính WorkSheet trong Excel 2010.

Bước 1 - Nhấp chuột phải vào Tên trang tính cần xoá và chọn tùy chọn Delete - Xóa

Cách xóa trang tính trong Excel 2010 - How to Delete Worksheet in Excel 2010

Trang tính sẽ bị xóa ngay nếu nó là 1 sheet trống, còn không thì bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận.

Cách xóa trang tính trong Excel 2010 - How to Delete Worksheet in Excel 2010

Bước 2 - Nhấn nút Delete - Xóa

Bây giờ bảng tính của bạn đã thực sự bị xóa hoàn toàn.

Mẹo: Kích chọn 1 Sheet rồi dùng phím Shift hoặc Ctrl để lựa chọn liên tục nhiều Sheet khác, sau đó mới chọn Delete để xoá chúng.