Admin cho em hỏi, em lấy cái usb 8gb để cài windows 10 xông rồi,rồi em format cái usb 8gb đó, để chép nhạc vào,em gắn vào đầu đĩa để nghe nhạc,như nó không đọc đc usb đó, lúc chưa cài windows 10 bằng usb em vẫn nghe nhạc bình thường bằng usb 8gb đó, cho em hỏi là usb 8gb của em có bị gì không ạ,xin admin giúp em cái