Sử dụng chủ đề trong Excel 2010 - Using Themes in Excel 2010

Sử dụng Chủ đề trong MS Excel

Để giúp người dùng tạo các tài liệu trông chuyên nghiệp hơn, MS Excel đã kết hợp một khái niệm được gọi là chủ đề tài liệu. Bằng cách sử dụng các chủ đề, thật dễ dàng để chỉ định màu sắc, phông chữ và nhiều hiệu ứng đồ họa trong tài liệu. Và tốt nhất, thay đổi toàn bộ giao diện tài liệu của bạn là một cách dễ dàng. Một vài cú click chuột là tất cả những gì cần thiết để áp dụng một chủ đề khác và thay đổi giao diện của sổ làm việc của bạn.

Áp dụng chủ đề

Chọn tab Page layout - Bố cục trang -> Menu thả xuống Themes - Chủ đề. Lưu ý rằng màn hình này là một bản xem trước trực tiếp, nghĩa là khi bạn di chuyển chuột qua Chủ đề, nó sẽ tạm thời hiển thị hiệu ứng chủ đề. Khi bạn thấy một kiểu bạn thích, bấm vào nó để áp dụng kiểu đó cho vùng chọn.

Sử dụng chủ đề trong Excel 2010 - Using Themes in Excel 2010
Tạo chủ đề tùy chỉnh trong MS Excel

Chúng tôi có thể tạo Chủ đề tùy chỉnh mới trong Excel 2010. Để tạo kiểu mới, hãy làm theo các bước sau
  • Nhấp vào tùy chọn lưu chủ đề hiện tại bên dưới Chủ đề trong Tab Page layout - Bố cục Trang.
  • Điều này sẽ lưu chủ đề hiện tại vào thư mục văn phòng.
  • Bạn có thể duyệt chủ đề sau để tải chủ đề.