kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho bảng tính trong Excel 2010 - Workbook Security in Excel 2010

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 146858
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  8.261

  Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho bảng tính trong Excel 2010 - Workbook Security in Excel 2010

  Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho bảng tính trong Excel 2010 - Workbook Security in Excel 2010

  Bảo mật sổ làm việc

  Chúng ta có thể áp dụng bảo mật cho sổ làm việc theo khái niệm bảo vệ có sẵn trong Tab Review của Ribbon. Các tính năng liên quan đến bảo vệ của MS Excel thuộc ba loại.
  • Worksheet protection - Bảo vệ trang tính - Bảo vệ bảng tính khỏi bị sửa đổi hoặc hạn chế sửa đổi đối với một số người dùng nhất định.
  • Workbook protection - Bảo vệ sổ làm việc - Bảo vệ một bảng tính từ có tấm chèn hoặc xóa, và cũng đòi hỏi việc sử dụng mật khẩu để mở bảng tính.

  Bảo vệ bảng tính


  Bạn có thể muốn bảo vệ một bảng tính vì nhiều lý do. Một lý do là để ngăn chặn bản thân hoặc người khác vô tình xóa các công thức hoặc dữ liệu quan trọng khác. Một kịch bản phổ biến là bảo vệ một bảng tính, để dữ liệu có thể được thay đổi, nhưng các công thức không thể thay đổi. Để bảo vệ bảng tính, chọn Review -> Changes group -> Protect Sheet. Excel sẽ hiển thị hộp thoại Protect Sheet. Lưu ý rằng việc cung cấp mật khẩu là tùy chọn. Nếu bạn nhập mật khẩu, mật khẩu đó sẽ được yêu cầu để bảo vệ bảng tính. Bạn có thể chọn các tùy chọn khác nhau trong đó trang tính sẽ được bảo vệ. Giả sử chúng tôi đã kiểm tra tùy chọn Định dạng ô, thì Excel sẽ không cho phép định dạng ô.

  Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho bảng tính trong Excel 2010 - Workbook Security in Excel 2010

  Khi ai đó cố gắng định dạng các ô, người đó sẽ nhận được lỗi như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

  Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho bảng tính trong Excel 2010 - Workbook Security in Excel 2010

  Để bỏ bảo vệ trang tính được bảo vệ, chọn Review -> Changes group -> Unprotect Sheet. Nếu trang tính được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn được nhắc nhập mật khẩu đó.

  Bảo vệ sách bài tập

  Excel cung cấp ba cách để bảo vệ sổ làm việc.
  • Yêu cầu mật khẩu để mở sổ làm việc.
  • Ngăn người dùng thêm trang tính, xóa trang tính, ẩn trang tính và bỏ ẩn trang tính.
  • Ngăn người dùng thay đổi kích thước hoặc vị trí của các cửa sổ.

  Yêu cầu mật khẩu để mở Workbook

  Excel cho phép bạn lưu một sổ làm việc bằng mật khẩu. Sau khi làm như vậy, bất cứ ai cố gắng mở sổ làm việc, phải nhập mật khẩu. Để thêm mật khẩu vào sổ làm việc, hãy làm theo các bước sau.
  • Chọn File -> Info -> Protect Workbook -> Encrypt With Password. Excel sẽ hiển thị hộp thoại Encrypt Document.
  • Nhập mật khẩu và nhấp vào OK.
  • Nhập lại mật khẩu và bấm OK.
  • Lưu sổ làm việc.


  Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho bảng tính trong Excel 2010 - Workbook Security in Excel 2010


  Để xóa mật khẩu khỏi sổ làm việc, hãy lặp lại quy trình tương tự. Trong Bước 2, tuy nhiên, xóa các ký hiệu mật khẩu hiện có.

  Bảo vệ cấu trúc của Workbook và Windows

  Để ngăn người khác (hoặc chính bạn) thực hiện một số hành động nhất định trong sổ làm việc, bạn có thể bảo vệ cấu trúc và cửa sổ của sổ làm việc. Khi cấu trúc và cửa sổ của sổ làm việc được bảo vệ, người dùng không được Thêm trang tính, Xóa trang tính, Ẩn trang tính, bỏ ẩn trang tính, v.v. và có thể không được phép thay đổi kích thước hoặc vị trí của cửa sổ của sổ làm việc.Để bảo vệ cấu trúc và cửa sổ của bảng tính, hãy làm theo các bước được đề cập dưới đây.
  • Chọn Review -> Changes group -> Protect Workbook để hiển thị hộp thoại Bảo vệ Sổ làm việc.
  • Trong hộp thoại Bảo vệ Sổ làm việc, chọn hộp kiểm Structure - Cấu trúc và hộp kiểm Windows.
  • (Tùy chọn) Nhập mật khẩu.
  • Nhấn OK.

  Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho bảng tính trong Excel 2010 - Workbook Security in Excel 2010
  Hãy nhấn nút Thank nếu thấy bài viết hữu ích
  Bộ sưu tập cực khủng
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 459190
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  5

  Reply: Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho bảng tính trong Excel 2010 - Workbook Security in Excel 2010

  Rất hữu ích thank quanltv, đang tìm kiếm

Nhãn