Trên trái đất này có rất nhiều loài động thực vật khác nhau chúng đều có những nét đẹp riêng tạo nên sự đa dạng trong sinh thái và quan trọng là chúng đều có vai trò nhất định trong quần thể sinh vật mà thiếu đi 1 trong chúng thì sẽ có thể gây những hiệu quả khá nghiêm trọng. Tuy nhiên hiện tại có rất nhiều loại động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng hoặc ảnh hưởng nghiệm trọng khi con người ngày càng lấn chiếm diện tích tự nhiên, không khí môi trường bị ô nhiễm sự nóng lên của trái đất và rất nhiều nguên nhân khác nữa làm cho rất nhiều loại động vật đã biến mất vĩnh viễn hoặc đang giảm đi đáng kể và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Viết đoạn văn tả con hổ, con sư tử, con cá heo bằng tiếng Anh - Miêu tả con vật yêu thích
Hổ là loài vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất lớn khi mặc dù nó được mệnh danh là chú tể sơn lâm

Bài viết 1: Viết đoạn văn miêu tả Con hổ, con cọp bằng tiếng ANh ngắn gọn:
Vocabulary:
 • Predator (n): Thú săn mồi-
 • Fur (n): Lông thú
 • Vertical (adj): Theo chiều dọc
 • Stripe (n): Sọc
 • Feature (n): Đặc điểm
 • Sharp (adj): Sắc nhọn
 • Fang (n): Răng nanh
 • Prey (n): Con mồi
 • Paws (n): Chân thú
 • Claw (n): Móng vuốt
 • Deer (n): Hươu, nai
 • Bull (n): Bò mộng
 • Pack (n): Bầy, đàn
 • Capture (v): Bắt giữ


Tiger is the largest animal the cat species, and it is a very dangerous predator. It has a short layer of fur with vertical black stripes on an orange or yellow base. Like other cat species, tiger has long tail which helps it to maintain balance, and sometimes tail is also a form for it to entertain. It’s face shares some familiar features with cats, but it has extremely sharp fangs which can tear off the prey in minutes. Tiger has four powerful paw with long sharp claws to catch some really fast animals such as deer, bull, or even horse. In general, tiger lives in pack with a high social awareness about the position of each individual. Due to the fact that tiger is a sample of power and strength, many people try to capture it or kill it for the fur, the fang or even the bone. This makes tiger become one of the endangered species, and we really need to protect it before it goes completely extinct.

Dịch:
Hổ là loài động vật lớn nhất của loài mèo, và nó là loài săn mồi rất nguy hiểm. Nó có một lớp lông ngắn với những sọc đen dọc trên nền màu cam hoặc màu vàng. Giống như các loài mèo khác, hổ có đuôi dài giúp duy trì sự cân bằng, và đôi khi đuôi cũng là một hình thức cho nó để giải trí. Mặt nó có chung một số đặc điểm quen thuộc với mèo, nhưng nó có răng nanh cực kỳ sắc nhọn có thể xé con mồi trong vài phút. Hổ có bốn chân mạnh mẽ với móng vuốt sắc nhọn và dài để bắt một số loài động vật thực sự nhanh như hươu, bò, hoặc thậm chí cả ngựa. Nói chung, hổ sống theo bầy với một sự nhận thức xã hội cao về vị trí của từng cá thể. Do thực tế rằng hổ là một biểu tượng cho quyền lực và sức mạnh, nhiều người cố gắng bắt hoặc giết nó để lấy lông, răng nanh hoặc thậm chí là cả xương. Điều này làm cho hổ trở thành một trong những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, và chúng ta thực sự cần phải bảo vệ nó trước khi nó hoàn toàn biến mất.

Viết đoạn văn tả con hổ, con sư tử, con cá heo bằng tiếng Anh - Miêu tả con vật yêu thích
Sư từ là loài động vật rất hung dữ, tuy nhiên chúng vẫn phải đối mặt với nguy cơ giảm về số lượng rất nhiều


Bài luận 2: Viết đoạn văn tiếng Anh miêu tả con sư tử:
Vocabulary :
 • Prominent (adj): Nổi bật
 • Mane (n): Bờm
 • Tuft (n): Chùm (lông)
 • Zebra (n): Ngựa vằn
 • Inhabit (v): Sống ở nơi nào đó
 • Dense (adj): Rậm rạp
 • Savanna (n): Thảo nguyên
 • Cubs (n): Con non

Lion is muscular, big - size cat with short neck and a rounded head. The male and female lion look completely different from each other. Female lion has an ordinary shape of cat with light yellow fur. On the other hand, male lion has a prominent appearance with a large mane around its neck and a hair tuft at the end of the tail. Male lion is larger and heavier than female lion, but the females are the ones who hunt for the whole pack. They have long sharp fangs and claws to easily hunt bigger animals such as zebra, deer, bulls. Lion mostly inhabits grasslands and savannas, and it rarely appear in the dense forests. A pack of lions usually has a few male and cubs, and the rest are females. Lion is a beautiful creature which represents the magnificence of nature, but it’s population has been decreasing lately. Due to habitat loss and conflict with human, lion is on the way to appear in the endangered species list.

Dịch:
Sư tử là một loại mèo cỡ lớn có nhiều cơ bắp với chiếc cổ ngắn và đầu tròn. Sư tử đực và sư tử cái nhìn hoàn toàn khác nhau. Sư tử cái có hình dạng giống như loài mèo bình thường với lớp lông màu vàng nhạt. Mặt khác, sư tử đực có vẻ ngoài nổi bật với một bờm lớn bao quanh cổ và một túm lông ở chóp đuôi. Sư tử đực lớn hơn và nặng hơn sư tử cái, nhưng con cái mới là những cá thể đi săn mồi cho cả đàn. Chúng có răng nanh và móng vuốt sắc nhọn để dễ dàng săn bắt những con vật lớn hơn như ngựa vằn, nai, bò đực. Sư tử chủ yếu sống ở đồng cỏ và thảo nguyên, và chúng hiếm khi xuất hiện trong những khu rừng rậm rạp. Một bầy sư tử thường có một vài con đực và con con, và phần còn lại là những con cái. Sư tử là một sinh vật xinh đẹp đại diện cho sự lộng lẫy của thiên nhiên, nhưng gần đây số lượng của chúng đang giảm dần. Do mất đi môi trường sống và xung đột với con người, sư tử đang trên đường xuất hiện trong danh sách các loài động vật đang bị đe dọa.

Viết đoạn văn tả con hổ, con sư tử, con cá heo bằng tiếng Anh - Miêu tả con vật yêu thích
Cá heo là 1 trong những loài vật cực kỳ thông minh và thân thiện với con người

Bài viết 3: Viết đoạn văn miêu tả con Cá heo bằng tiếng Anh:
Vocabulary:
 • Aquatic (adj): Dưới nước
 • Dimorphism (n): Lưỡng hình
 • Streamline (n): Dáng thuôn
 • Limb (n): Chi
 • Flipper (n): Mái chèo

Dolphin is an aquatic mammals which lives in the salt water. Dolphin is sexual dimorphism, which means the males are larger than the females, and sometimes they can look slightly different from the other. Dolphin has streamlined body with two limbs which are modified into flippers which can help it to swim at the speed up to 50km/h. It has conical sharp teeth to catch small but fast - moving prey. The hearing ability of dolphin has been developed so that they can both hear on air and underwater. Therefore, if one dolphin is blind, it can still hunt base on the sound of its prey. Since dolphin can dive to a very deep level of water, it has a layer of fat under it’s skin to stay warm. Dolphin is a very intelligent animal which can even understand orders from human. Due to that reason, dolphin is usually captured to perform at the zoo to entertain people. Dolphin is a beautiful creature, and we should protect instead of using it as a tool.

Dịch:
Cá heo là loài động vật có vú sống trong vùng nước mặn. Cá heo có sự lưỡng hình về giới tính, có nghĩa là những con đực to lớn hơn những con cái, và đôi khi chúng có thể trông hơi khác so với nhau. Cá heo có cơ thể thuôn dài với hai chi được biến đổi thành chân chèo có thể giúp chúng bơi ở tốc độ lên đến 50km / h. Nó có răng sắc nhọn hình nón để bắt những con mồi nhỏ nhưng di chuyển nhanh. Khả năng nghe của cá heo đã được phát triển để chúng có thể vừa nghe thấy trên không khí và cả ở dưới nước. Do đó, nếu một con cá heo bị mù, nó vẫn có thể săn bắt dựa trên âm thanh của con mồi. Vì cá heo có thể lặn xuống một mực nước rất sâu, nó có một lớp mỡ dưới da để giữ ấm. Cá heo là một loài động vật rất thông minh mà thậm chí có thể hiểu được mệnh lệnh của con người. Vì lý do đó, cá heo thường bị bắt để biểu diễn tại sở thú để giải trí cho mọi người. Cá heo là một sinh vật xinh đẹp, và chúng ta nên bảo vệ thay vì sử dụng nó như một loại công cụ.

Ngoài miêu bài văn tiếng ANh miêu tả những con vật được nhiều người yêu thích tuy nhiên chúng thường chỉ trong sở thú hoặc những nơi biểu diễn xiếc ít có ngoài tự nhiên thì nhiều đề bài sẽ yêu cầu miêu tả những loại động vật quen thuộc với con người như con chó, con mèo, con lợn, con thỏ, con chim, con trâu, con bò.... các bạn có thể tham khảo trong mục Viết tiếng Anh của vforum.vn để tham khảo thêm những bài văn miêu tả động vật yêu thích và những loại cây em thích.