Trong thế giới tự nhiên có rất nhiều loại hoa quả khác nhau, mỗi loại quả sẽ có những nét đặc trưng riêng về hình dáng cũng như kể cả hàm lượng chất dinh dưỡng. Trong đó một số loại trái cây được rất nhiều người yêu thích đó là trái xoài, tao, dưa hấu và trái chuối. Trong đó xoài, chuối, dưa hấu là 3 loại trái cây được trồng rất nhiều ở VIệt Nam với sản lượng không chỉ phục vụ được nhu cầu trong nước mà còn xuất khảu đi khá nhiều nước khác với giá trị kinh tế khá cau. Còn trái táo thì lại không phổ biến nhiều vì không hợp khí hậu cũng như thổ nhưỡng trồng mà chúng ta chủ yếu nhập khẩu táo thông qua các nước khác như Mỹ, Trung Quốc, Úc...

Viết đoạn văn Tả quả táo, tả quả xoài, chuối,dưa hấu bằng tiếng Anh - Miêu tả trái cây yêu thích
Táo là loại trái cây được yêu thích của rất nhiều người VIệt Nam cũng như trên toàn thế giới, tuy nhiên đa số táo hiện tại chưa kiểm soát được nguồn gốc thực tế nên nhiều người con hạn chế ăn

Bài viết 1. Viết đoạn văn miêu tả Quả táo bằng tiếng ANh ngắn gọn:
Vocabulary:
 • Harvest (n): Việc thu hoạch
 • Fist (n): Nắm tay
 • Shiny (adj): Bóng loáng
 • Pedicle (n): Cuống (quả)
 • Branch (n): Cành cây
 • Leaf (số ít) - Leaves (số nhiều): Lá cây
 • Crunchy (adj): Giòn

Yesterday I went to the fruit garden of my friends, and it was right in the harvest season of apples. There were countless apples on the trees, each one was about a fist of an adult. I had to say that those apples were really beautiful. They has an reddish and shiny layer of skin outside, but there were also some of them that were still a little bit green. The small brown pedicles help stick the apples to the branches, and the leaves completed the look of a perfect apple. The smell from those apple trees was wonderful. My friend cut open and handed me one, I took one bite of the crunchy and sweet part inside, and I thought it was the best apple that I had ever eaten. Apples from the garden have a different taste than the ones in the markets, and I am so lucky to have a chance to visit that garden.

Dịch
Hôm qua tôi đã đi đến vườn trái cây của bạn tôi, và đó đang là giữa mùa thu hoạch táo. Có vô số trái táo trên cây, mỗi trái tầm khoảng bằng nắm tay của một người lớn. Tôi phải nói rằng những quả táo đó thật sự rất đẹp. Chúng có một lớp da màu đỏ và bóng loáng bên ngoài, nhưng cũng có một số trong số đó vẫn còn một chút màu xanh. Những chiếc cuống nhỏ màu nâu giúp gắn những quả táo dính vào những cành cây, và những chiếc lá giúp hoàn thành vẻ ngoài hoàn hảo của một quả táo. Mùi hương từ những cây táo thật tuyệt vời. Bạn tôi bổ ra và đưa cho tôi một trái, tôi cắn lấy một miếng táo giòn và ngọt ngào ở bên trong, và tôi nghĩ đó là quả táo ngon nhất mà tôi từng được ăn. Táo từ vườn có một hương vị khác với những trái táo ở chợ, và tôi thật may mắn khi có cơ hội đến thăm khu vườn đó.

Viết đoạn văn Tả quả táo, tả quả xoài, chuối,dưa hấu bằng tiếng Anh - Miêu tả trái cây yêu thích
Có rất nhiều giống xoài ngon tại Việt Nam khi ăn chín hoặc ăn hơi xanh xanh

Bài viết 2. Viết đoạn văn tả quả xoài bằng tiếng Anh:
Vocabulary:
 • Oval (adj): Hình bầu dục
 • Flesh (n): Phần thịt, phần cơm
 • Raw (adj): Sống
 • Ripe (adj): Chín
 • Trim (v): Gọt
 • Secrete (v): Tiết ra
 • Resin (n): Nhựa cây


My father plants some mango trees in the back of our garden, and it is about time to enjoy that delicious fruit. Mango has an oval shape with a layer outside to protect the inner flesh. When it is still raw, it has a dark or light green color depends on each species.We can eat it raw with chili salt, and it is really sour. When it is already ripe, the outside layer turns into a beautiful golden color which comes together with the wonderful smell. We need to trim off the outside layer to eat the main part inside, and at this point it is very sweet and delicious. When we cut the mango off its pedicle, it secrete a huge amount of resin which is very sticky and hard to wash off, so we need to pay attention when we want to eat it. Mango is a great snack,and I cannot wait to pick the biggest one and enjoy it after dinner.

Dịch:
Cha tôi trồng một vài cây xoài ở phía sau vườn của chúng tôi, và bây giờ cũng sắp đến lúc tôi được thưởng thức loại trái cây ngon lành đó. Quả xoài có hình bầu dục với lớp vỏ bên ngoài để bảo vệ phần thịt bên trong. Khi nó vẫn còn sống, nó có màu xanh đậm hoặc nhạt tùy theo mỗi loài. Chúng ta có thể ăn nó sống với muối ớt, và nó thực sự rất chua. Khi nó đã chín muồi, lớp vỏ bên ngoài biến thành một màu vàng tuyệt đẹp đi kèm với mùi hương tuyệt vời. Chúng ta cần phải cắt lớp bên ngoài để ăn phần chính bên trong, và vào thời điểm này nó rất ngọt và ngon. Khi chúng ta cắt xoài ra khỏi cuống, nó tiết ra một lượng lớn nhựa rất dính và khó rửa, vì vậy chúng ta cần chú ý khi muốn ăn nó. Đó là một món ăn tuyệt vời, và tôi không thể chờ đợi để chọn quả lớn nhất và thưởng thức sau bữa tối.

Viết đoạn văn Tả quả táo, tả quả xoài, chuối,dưa hấu bằng tiếng Anh - Miêu tả trái cây yêu thích
Chuối là loại trái cây trồng phỏ biến tại Việt Nam với giá thành rẻ tuy nhiên hàm lượng chất dinh dưỡng của chúng lại rất cao

Bài viết 3. Viết đoạn văn tiếng ANh miêu tả Quả chuối
Vocabulary:
 • Nutritious (adj): Bổ dưỡng
 • Elongated (adj): Hình thon dài
 • Cluster (n): Đám, buồng
 • Bunch (n): Nải
 • Acrid (adj): Chát

Banana is a very nutritious fruit which provides us a lot of vitamins, and we should eat one banana everyday. There are many kinds of banana, but in general, it has a elongated and curved shape with a rind which can be torn of easily. Bananas grow in clusters which hanging from the top of the trees, and later people usually separate them into smaller bunches. Banana has an acrid taste when it is still green, and the flesh is a little bit crunchy. When it is ripe, it becomes softer, and the inside turns out to be very sweet and delicious. Although banana can be found in a lot of countries, it is original from the tropical regions. The best bananas need to be planted in the tropical nations and then export to the others. It is quite expensive in the West, but we can have it for a very low price in Vietnam.

Dịch:
Chuối là một loại trái cây rất bổ dưỡng cung cấp cho chúng ta rất nhiều vitamin, và chúng ta nên ăn một quả chuối mỗi ngày. Có nhiều loại chuối, nhưng nói chung, nó có hình dạng dài và cong với vỏ có thể được lột dễ dàng. Chuối phát triển thành từng buồn treo trên đỉnh của cây, và sau đó người ta thường tách chúng thành những nải nhỏ hơn. Chuối có vị chát khi nó còn xanh, và thịt nó hơi giòn. Khi nó chín, nó trở nên mềm hơn, và bên trong hóa ra rất ngọt và ngon. Mặc dù chuối có thể được tìm thấy ở rất nhiều quốc gia, nhưng nó có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới. Chuối tốt nhất cần được trồng ở các quốc gia nhiệt đới và sau đó xuất khẩu sang những nước khác. Nó là khá đắt ở phương Tây, nhưng chúng ta có thể có nó với một mức giá rất thấp ở Việt Nam.

Viết đoạn văn Tả quả táo, tả quả xoài, chuối,dưa hấu bằng tiếng Anh - Miêu tả trái cây yêu thích
Dưa hấu là loại trái cây bổ dượng giải nhiệt

Bài viết 4. Viêt đoạn văn miêu tả Quả dưa hấu:
Vocabulary:
 • Grind (n): Lớp vỏ
 • Stripe (n): Sọc
 • Juicy (adj): Mọng nước
 • Seed (n): Hạt
 • Cultivate (v): Trồng trọt


Watermelon is my favorite fruit, and I can eat a whole one by myself. It is original from Africa, but now we can find it almost in the tropical and subtropical areas worldwide. It has a thick hard grind with dark green stripes on a lighter green base. Although people usually trim off the grind, it is still edible after being cooked. The sweet, crunchy and juicy flesh inside is usually red or pink when it is ripe, but in some countries we can even enjoy the yellow - flesh watermelon. There are countless black seeds among the flesh, we can eat them raw or dry them under the sun for a perfect snack. Currently, seedless watermelons have been cultivated, and they even come in various shape such as heart, rectangle or star. Watermelon is one of the main fruit for the Tet holiday in Vietnam, and it is also the time when I can eat as many watermelons as I can.

Dịch:
Dưa hấu là loại trái cây ưa thích của tôi, và tôi có thể tự ăn một mình hết cả một quá. Nó có nguồn gốc từ châu Phi, nhưng bây giờ chúng ta có thể tìm thấy nó gần như ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên toàn thế giới. Nó có một lớp vỏ cứng và dày với những sọc màu xanh đậm trên nền màu xanh lá nhạt hơn. Mặc dù người ta thường cắt bỏ lớp vỏ đó, nó vẫn còn ăn được sau khi được nấu chín. Phần thịt ngọt, giòn và mọng nước bên trong thường có màu đỏ hoặc hồng khi chín, nhưng ở một số nước chúng ta thậm chí có thể thưởng thức dưa hấu màu vàng. Có vô số hạt màu đen bên trong, chúng ta có thể ăn chúng hoặc phơi khô dưới nắng để thành một món ăn vặt hoàn hảo. Hiện nay, dưa hấu không hạt đã được trồng, và chúng thậm chí còn có nhiều hình dạng khác nhau như hình trái tim, hình chữ nhật hoặc hình ngôi sao. Dưa hấu là một trong những trái cây chính cho dịp Tết ở Việt Nam, và đó cũng là lúc tôi có thể ăn nhiều dưa hấu một cách thỏa thích