Giới thiệu về bản thân và gia đình là 1 trong những phần cơ bản trong việc học tiếng Anh, không chỉ thế nó cũng áp dụng trong thực tế rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày kết bạn, làm ăn và cả trong công việc hoặc phỏng vấn xin việc. Khi đi xin việc thì việc giới thiệu về bản thân gồm nhiều thông tin khác nhau không chỉ là tên tuổi nghề nghiệp bằng cấp khả năng. Con bài văn giới thiệu về bản thân và gia đình thường dành cho học sinh cấp 1 2 mới học tiếng Anh để miêu tả sơ sơ về bản thân và những thành viên trong gia đình mình. TUy nhiên viết làm sao cho đơn giản ngắn gọn nhưng lại đầy đủ thì chúng ta cần phải chỉnh sửa khá nhiều mới có thể đạt được.

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân và gia đình bằng tiếng Anh - Essay about yourself and family
Gia đình là tổ ấm vừa là tế bào của xã hội, có 1 gia đình êm ấm hạnh phúc là mong muốn của rất nhiều người


Bài viết 1. Viết đoạn văn giới thiệu miêu tả về bản thân và gia đình của em bằng tiếng Anh
Vocabulary:
Engineer (n): Kỹ sư
Construction (n): Công trình
Support (v): Hỗ trợ, nuôi sống (gia đình)

I am the only child in my family, so I have a lot of love from every one. My family has 5 people, they are my grandparents, my parents and I. I am 14 years old, and now I am in grade 8. My father is an engineer, and he usually works away from home. Whenever he has construction to do, he has to stay out for weeks or even months. My mother is a manager of a nearby restaurant, and she is also very busy. Therefore, my grandparents take care of me most of the time. My grandfather is 75 years old, and he still can take me to school every morning. My grandmother is 73 years old, and sometimes she cooks for the whole family if my parents do not have time. Although I hardly see my parents, I know that they have to work hard to support our family. I love my family a lot, and I will always be a good daughter and granddaughter.

Dịch:
Tôi là đứa con duy nhất trong gia đình, vì vậy tôi có rất nhiều tình yêu thương từ mọi người. Gia đình tôi có 5 người, gồm ông bà, bố mẹ tôi và tôi. Năm nay tôi 14 tuổi, và bây giờ tôi đang học lớp 8. Cha tôi là một kỹ sư, và ông ấy thường xuyên phải làm việc xa nhà. Bất cứ khi nào cha tôi có công trình để làm, ông ấy phải ở ngoài trong nhiều tuần hoặc thậm chí là hàng tháng. Mẹ tôi là quản lý của một nhà hàng gần đó, và bà cũng rất bận rộn. Do đó, hầu hết thời gian là do ông bà tôi chăm sóc tôi. Ông tôi 75 tuổi, và ông vẫn có thể đưa tôi đến trường mỗi buổi sáng. Bà tôi năm nay 73 tuổi, và đôi khi bà nấu ăn cho cả gia đình nếu cha mẹ tôi không có thời gian. Mặc dù tôi hầu như không nhìn thấy cha mẹ tôi, tôi biết rằng họ phải làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình. Tôi yêu gia đình tôi rất nhiều, và tôi sẽ luôn là một người con gái và cháu gái ngoan.

Bài viết 2. Viết đoạn văn giới tả về bản thân và gia đình bằng tiếng anh - Introduce Yourself and Your Family
Vocabulary:
District (n): Quận, huyện
Gather (v): Tập trung, tụ tập

My name is Phuong, I am 17 years old. I am now a student of Hung Vuong high school, and I live in Ho Chi Minh city. What I like to do in free time are reading books, watching movies and listening to music. My family has four people, my parents, my brother and I. My grandparents live with my uncle in another district. My father is a teacher in my high school, and he is now 50 years old. My mother opens a small coffee shop near our house, and I usually come there to help her after school. My little brother is 12 years old, and he is studying in a secondary school. We all leave the house very early in the morning, and the only time that we can get together is dinner. After dinner, we will gather to watch TV for about an hour before going to our rooms to finish all of our work. I love my small family very much, and I hope we can be this way for a very long time.

Dịch:
Tôi tên là Phương, năm nay tôi 17 tuổi. Tôi hiện tại là một học sinh của trường trung học phổ thông Hùng Vương, và tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Những gì tôi thích làm trong thời gian rảnh rỗi là đọc sách, xem phim và nghe nhạc. Gia đình tôi có bốn người gồm bố mẹ tôi, em trai tôi và tôi. Ông bà tôi sống với chú tôi ở một quận khác. Cha tôi là một giáo viên ở trường trung học mà tôi đang học, và bây giờ ông đã 50 tuổi. Mẹ tôi mở một quán cà phê nhỏ gần nhà chúng tôi, và tôi thường đến đó để giúp mẹ sau giờ học. Em trai tôi 12 tuổi và đang học ở trường trung học cơ sở. Tất cả chúng tôi rời khỏi nhà rất sớm vào buổi sáng, và thời gian duy nhất mà chúng tôi có thể gặp nhau là bữa tối. Sau bữa tối, chúng tôi sẽ tập trung xem TV trong khoảng một giờ trước khi trở về phòng của để hoàn thành tất cả công việc của chúng tôi. Tôi yêu gia đình nhỏ của tôi rất nhiều, và tôi hy vọng chúng tôi có thể duy trì được như thế này này trong một thời gian thật dài.

Bài luận 3: Viết đoạn văn giới thiệu, miêu tả bản thân về gia đình em bằng tiếng Anh
Vocabulary:
  • Extended family (n): Gia đình gồm nhiều thế hệ
  • House chores (n): Công việc lặt vặt trong nhà
My name is Tam, and I live in a small countryside with my family. I am now 15 years old, and I am the only son. I have an extended family with many people. I live with three grandparents, my parents, and two of my sisters. My father is a farmer, he has a pretty big fruit garden right behind our house. My mother has a little shop in our local market, so she usually leaves very early in the morning. My bigger sister is a university student, and she is now studying in Ho Chi Minh city. My younger sister is just 5 years old, and I usually take care of her when I have free time. Three of my grandparents are about 80, but they are still very healthy. Sometimes they help my parents to do some easy house chores or look after my little sister. We always spend lunch and dinner time to eat and talk with each other, and I think that my family is very happy.

Dịch:
Tôi tên là Tâm, và tôi sống ở một vùng nông thôn nhỏ với gia đình. Tôi bây giờ đã 15 tuổi, và tôi là người con trai duy nhất. Tôi có một gia đình lớn với rất nhiều người. Tôi sống với ba người ông bà, bố mẹ tôi, và hai người chị em của tôi. Cha tôi là một nông dân, ông có một khu vườn trái cây khá lớn ngay phía sau ngôi nhà của chúng tôi. Mẹ tôi có một cửa hàng nhỏ trong ngôi chợ ở địa phương, vì vậy bà ấy thường đi rất sớm vào buổi sáng. Chị gái của tôi là một sinh viên đại học và hiện chị ấy đang học tại thành phố Hồ Chí Minh. Em gái tôi chỉ mới 5 tuổi, và tôi thường chăm sóc cho em ấy khi tôi rảnh. Ba ông bà của tôi khoảng 80 tuổi, nhưng họ vẫn còn rất khỏe mạnh. Đôi khi họ giúp cha mẹ tôi làm một số công việc nhà đơn giản hoặc trông chừng cô em gái nhỏ của tôi. Chúng tôi luôn dành thời gian ăn trưa và ăn tối để nói chuyện với nhau, và tôi nghĩ gia đình tôi rất hạnh phúc.


Bài luận giới thiệu về gia đình mình là rất hay thường gặp trong tiếng Anh, vì thế các bạn cần phải luyện viết phần này nhiều để nắm rõ, nếu gặp thì có thể dễ dàng viết vì trường tự vựng không nhiều và cách viết cũng khá đơn giản không quá phức tạp. Hy vọng qua 3 mẫu trên và nhiều bài văn giới thiệu về bản thân và giới thiệu về gia đình em bằng tiếng anh trên vforum.vn sẽ cho các bạn những kiến thức hữu ích trong việc viết bài luậ tiếng ANh