CHắc hẳn bất kỳ ai trong chúng ta cũng có ít nhất 1 thần tượng đó có thể là những người nổi tiếng hoặc những người xung quanh chúng ta như người anh người chị hay bố mẹ thầy cô nào đó. Ngoài ra cũng có thể thần tượng rất nhiều ca sĩ diễn viên người mẫu nào đó, chính trị gia, luật sư... Trong đó chắc hẳn là ca sĩ diễn viên là những người được hâm mộ nhiều nhất

Viết đoạn văn về thần tượng yêu thích bằng tiếng Anh - Famos/ favorite person/ idol
Obama là thần tượng của rất nhiều giới trẻ không chỉ ở nước Mỹ mà ngay cả ở Việt Nam


Bài luân 1: Viết đoạn văn tiếng anh về thần tượng yêu thích của em - Your idol
Vocabulary:
 • Admirable (adj): Đáng ngưỡng mộ
 • Achievement (n): Thành tích
 • Enroll (v): Đăng ký nhập học
 • Primary (n): Cuộc bầu cử
 • Laureate (n): Người được giải thưởng
 • Strive (v): Phấn đấu

My idol is Barack Obama - the 44th president of the United States of America. He was born in Hawaii, and he had an admirable long list of achievement both in his study and political career. After graduating from Columbia University, he enrolled in Harvard Law School – a very famous school. He successfully became the first black president ever of the Harvard Law review. After he finished his study, he became a professor at University of Chicago Law School. He began his political path in 1997, and later in 2004 he gained the national attention when his March primary won. Barack Obama finally became the president of the USA in 2008, and he was the first black president ever in the nation’s history. I really admire him for his hard work, his passion for politic, and his personality. He is always kind to everybody, and in 2009 he was even named in the Nobel Prize for Peace laureate. He is such a bright mirror for anyone to look at, and he is also the goal for me to strive.

Dịch:
Thần tượng của tôi là Barack Obama - tổng thống thứ 44 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông ấy sinh ra ở Hawaii, và ông ấy có một danh sách dài những thành tích đáng ngưỡng mộ cả trong học tập và sự nghiệp chính trị của mình. Sau khi tốt nghiệp Đại học Columbia, ông đăng ký vào trường Luật Harvard - một ngôi trường rất nổi tiếng. Ông ấy đã thành công trong việc trở thành chủ tịch da đen đầu tiên của báo luật Havard. Sau khi học xong, ông trở thành giáo sư tại Đại học Luật Chicago. Ông bắt đầu con đường chính trị của mình vào năm 1997, và sau đó vào năm 2004, ông đã giành được sự chú ý của đất nước khi cuộc bầu cử tháng ba của ông thắng lợi. Barack Obama cuối cùng đã trở thành tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2008, và ông là tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử quốc gia. Tôi thực sự ngưỡng mộ ông ấy vì sự chăm chỉ, niềm đam mê chính trị và tính cách của mình. Ông ấy luôn tử tế với mọi người, và năm 2009, ông ấy thậm chí còn được xướng tên trong giải thưởng Nobel vì hòa bình. Ông ấy là một tấm gương sáng cho bất cứ ai nhìn vào, và ông ấy cũng là mục tiêu để tôi phấn đấu


Bài viết 2: Viết về người nổi tiếng, thần tượng của em bằng tiếng ANh - Ed Sheeran
Vocabulary:
 • Celebrity (n): Người nổi tiếng
 • Release (v): Thả ra, phát hành
 • Prominent (adj): Nổi bật
 • Inspiration (n): Nguồn cảm hứng
 • Luxurious (adj): Sang trọng, xa xỉ

There are a lot of celebrities nowadays, but my favorite person is Ed Sheeran. Ed is a very talented English artist. He is a singer, a song writer, a guitarist, a record producer, and an actor. Since he was four, he had been singing in the local church, and he could play the guitar pretty well. His path to start singing is not easy at all. He released several collections of his work but none of them was actually prominent. After he posted a video on Youtube in 2010, people started to notice him. His debut single “The A Team” was a really big hit which appeared in many music charts worldwide. Follow that success, he continued to released many other singles, and luckily all of them became popular. What Ed Sheeran gives people is not just his beautiful songs and voices, but he also gives inspiration about passion, hard word and patience. He may not look attractive or dress in luxurious clothes like most celebrities, but his talent is the one that shines.

Dịch:
Hiện nay có rất nhiều người nổi tiếng, nhưng người mà tôi yêu thích nhất là Ed Sheeran. Ed là một nghệ sĩ người Anh rất tài năng. Anh là một ca sĩ, một nhạc sĩ, một tay guitar, một nhà sản xuất thu âm, và một diễn viên. Từ khi lên bốn, anh đã hát ở nhà thờ địa phương và anh có thể chơi guitar khá tốt. Con đường bắt đầu ca hát của anh không hề dễ dàng chút nào. Anh đã phát hành một số bộ sưu tập các tác phẩm của mình nhưng không có bộ nào thực sự nổi bật. Sau khi anh ấy đăng một video lên Youtube vào năm 2010, mọi người bắt đầu chú ý đến anh ấy. Đĩa đơn đầu tay của anh ấy “The A Team” là một cú hit thực sự lớn và xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn thế giới. Tiếp nối thành công đó, anh tiếp tục phát hành nhiều đĩa đơn khác, và may mắn là tất cả chúng đều trở nên phổ biến. Những gì Ed Sheeran mang đến cho mọi người không chỉ là những bài hát và giọng hát tuyệt vời của anh ấy, mà anh ấy còn truyền cảm hứng về niềm đam mê, cách làm việc chăm chỉ và sự kiên nhẫn. Anh ta có thể trông không hấp dẫn hoặc mặc quần áo sang trọng như hầu hết những người nổi tiếng khác, nhưng tài năng của anh ta là thứ tỏa sáng.