https://www.youtube.com/watch?v=UXNV_EeTNU8


Mình đã nghe cách đây hơn 10 năm, nhưng lâu nay không thấy trên mạng.
Bài hát : Nhớ về tuổi thơ.
Ca sỉ : không biết.
Nhạc sĩ : không biết.
Có ai biết về bài hát này không?