Gửi anh/em chiến hữu.

Mình gặp sự cố như sau, bên mình đang xài dịch vụ của G-Suite mình cho mail load về outlook (pop3), mình có cài trên điện thoại cho user xài (chế độ trên điện thoại là IMAP), thỉnh thoảng có user phản ánh lại là họ thấy mail trên điện thoại nhưng về outlook thì không thấy mail, mình kiểm tra trên outlook (imbox, thư mục,junk mail) vẫn không thấy đâu, mình lên gmail thì thấy có mail đó.
Mong anh/em hỗ trợ giúp mình trường hợp trên.
Cảm ơn rất nhiều.