Chào tất cả các bạn.

Mình được giao Thiết kế bản đồ các tỉnh rê chuột chọn tỉnh sẽ đưa ra các sản phẩm nhưng mình chưa biết nên dùng công cụ phần mềm nào để thiết kế cho đẹp các bạn tư vấn cho mình với. Minh đang cần gấp... mong mọi người chỉ giáo. Trân thành cảm ơn