ae cho hoi với máy này có sài được auto cad ko ạ và nếu dc thì cải bản bao nhiêu hợp lý ạ