Outlook 2010 của mình mới được cài lại nhưng xuất hiện lỗi, khi muốn tạo bảng thì không được, tab table trên phần insert không hiện lên (không click chuột vào biểu tượng được). Lúc trước mình xài vẫn bình thường. Anh em giúp với.