cả nhà ơi, mình mới mua con ip 3 mắt, sao chụp ảnh thấy vàng hơn nhỉ