Dear VForum,

Mình đã đăng ký tài khoản nhưng ko nhận được email kích hoạt, Bạn kiểm tra giúp mình.
THanks,

Tài khoản của bạn trên Vforum.vn: pavelcsg2604
Email đăng ký: hoatv2604@gmail.com
Cam kết: Tôi đã kiểm tra trong hộp thư chính và hộp thư spam nhưng không thấy mail kích hoạt