Mn cho mình hỏi mình sài con sony experia z5 và đang chạy Android 7. Mỗi lần mình cài cpu z rồi mở nó lên là nó lại bị lỗi pip - package deteted, ai biết fix chia sẻ với mình với ạ