VMware Workstation Pro là một phần mềm rất tốt cho bạn sử dụng để giả lập các hệ điều hành Windows, Linux, Android, macOS...trên 1 máy tính duy nhất của bạn.Với phần mềm giả lập máy ảo VMware Workstation Pro 15.5.1 bạn có thể làm như sau đây:
  • Test hay cài đặt thử các hệ điều hành khác nhau để trải nghiệm.
  • Cài bất cứ hệ điều hành nào mà bạn muốn thử (phải có iso mới cài được)
  • Test thử khả năng boot của iso hệ điều hành, usb boot, hiren boot...
  • Cài hệ điều hành lên máy ảo để làm việc.
  • Và còn nhiều cái hay ho khác nữa và còn nhiều thứ tính năng khác nữa.

Link download VMware Workstation Pro 15.5.1 Full 64bit (không có bản dành cho Win 32bit nữa)
Mã:
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-15.5.1-15018445.exe
Key: AV1JR-FNE4N-H88GQ-YQZXE-ZL8Z0
FU182-A4D8M-H8DGP-ZDXZG-NY8V6