Các thím cho em hỏi con 7980xe thì chạy được main gì ngoài WS x299 pro?