hỏi ad là bấm vào youtube facebook ở trong discord hoặc bất kì soft nào khác ngoài web thì bị lỗi ntn, giúp với