(Vforum.vn) Ngày 17/01/2020, Microsoft vừa chính thức công bố một mục tiêu và kế hoạch đầy tham vọng trong việc giảm thiểu và xóa bỏ dấu chân carbon của tập đoàn.

Microsoft cam kết một dấu chân carbon âm tính vào năm 2030

Theo đó, Microsoft cam kết thải ra lượng carbon sẽ là con số âm vào 2030. Vào năm 2050, Microsoft mong muốn sẽ bù lại được lượng carbon tập đoàn đã thải ra trực tiếp hoặc qua việc sử dụng điện năng kể từ lúc tập đoàn thành lập vào năm 1975.

Microsoft sẽ cắt giảm hơn một nửa lượng carbon thải ra vào năm 2030, cho cả lượng khí thải trực tiếp và lượng khí thải đến từ nguồn năng lượng chúng ta dùng vào giữa thập kỷ này. Tập đoàn cũng công bố sẽ sử dụng công nghệ của Microsoft để giúp các nhà cung cấp cũng như khách hàng trên toàn thế giới của tập đoàn cắt giảm dấu chân carbon của mình. Microsoft cũng đầu tư 1 triệu đô vào những sáng kiến cải thiện khí hậu, những công nghệ giúp cắt giảm và xóa bỏ lượng carbon thải ra.

Đầu năm sau, Microsoft cũng sẽ đưa tiêu chí giảm thiểu carbon vào quy trình lựa chọn nhà cung cấp của tập đoàn. Các hoạt động và nỗ lực cắt giảm carbon của Microsoft sẽ được thể hiện chi tiết trong Báo cáo Môi Trường Bền Vững công bố hàng năm (Environmental Sustainability Report. Tập đoàn cũng sẽ ủng hộ những chính sách thúc đẩy việc giảm thiểu và xóa bỏ carbon. Nếu muốn tìm hiểu thêm về mục tiêu và kế hoạch chi tiết, quý độc giả vui lòng truy cập trang tin của Microsoft.

Tham khảo: Microsoft