Như tiêu đề, mình không chỉnh được wf trên win 7, mỗi khi chỉnh nó hiện ra thế này đây