Hướng dẫn sửa lỗi dwgviewr.exe entry point not found - Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing, cách download và cài đặt Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24212 Setup

Sau khi cài đặt thành công bộ phần mềm AutoCAD 2017 trên hệ điều hành Windows 8.1 x64, tôi gặp lỗi như hình minh hoạ bên dưới.

The program can't start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem.
Hướng dẫn sửa lỗi dwgviewr.exe entry point not found - Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing

Lỗi này không xuất hiện trên hệ điều hình Windows 7 x64 , còn Windows 10 thì tôi chưa test thử.

Hình thứ 2 là lỗi sau khi cài đặt phần mềm Autodesk Design Review 2017, cũng là 1 phần mềm cùng hãng Autodesk

Hướng dẫn sửa lỗi dwgviewr.exe entry point not found - Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing

Nguyên nhân: tôi cũng chỉ đoán 1 phần là do phần mềm AutoCAD mới cài cần sử dụng Universal CRT | Visual C++ Redistributable mà chỉ Windows 10 mới có. Trong nhiều trường hợp thì chỉ cần cài đặt bộ full C++ Redistributable là sẽ giải quyết được hoàn toàn vấn đề này.

Cách khắc phục
Tải và cài đặt thủ công phần mềm Microsoft Visual C++, nhớ chọn và tải đúng phiên bản Windows

Mã:
Windows x64:http://download.microsoft.com/download/9/3/F/93FCF1E7-E6A4-478B-96E7-D4B285925B00/vc_redist.x64.exe

Windows x86:
http://download.microsoft.com/download/9/3/F/93FCF1E7-E6A4-478B-96E7-D4B285925B00/vc_redist.x86.exe
Chạy file setup và Next Next cho đến khi Finish

Hướng dẫn sửa lỗi dwgviewr.exe entry point not found - Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing
Hướng dẫn sửa lỗi dwgviewr.exe entry point not found - Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing
Hướng dẫn sửa lỗi dwgviewr.exe entry point not found - Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing
Hướng dẫn sửa lỗi dwgviewr.exe entry point not found - Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing
Hướng dẫn sửa lỗi dwgviewr.exe entry point not found - Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing