Download CUFSM v4.05 - Phần mềm tính toán các thông số của thép thành mỏng

Phân tích độ đàn hồi của mặt cắt ngang có thành mỏng đã được kế thừa từ việc sử dụng phân tích dải hữu hạn có khả năng duy nhất để cung cấp các giải pháp ổn định hoàn chỉnh và phù hợp ở dạng nhỏ gọn và mạnh mẽ.


CUFSM cung cấp một bộ đầy đủ các phân tích dải hữu hạn và các công cụ liên quan cho các phần có thành mỏng bao gồm: phân tích đường cong chữ ký, điều kiện biên chung, tải tổng quát, mặt cắt tích hợp và các giải pháp dải hữu hạn bị ràng buộc để phân tách và nhận dạng phương thức. Các công cụ bổ sung cũng được cung cấp để phân tích phần nhựa, phân tích thuộc tính phần, phân tích phụ trợ cho các thành viên gần đúng với các lỗ hổng, công cụ để tương tác với phần mềm phần tử hữu hạn chùm MASTAN và thậm chí phân tích toàn cầu theo lý thuyết chùm cổ điển với phiên bản tích hợp của CUTWP. CUFSM có rất nhiều công cụ để tìm hiểu về sự ổn định của thành viên có thành mỏng và chúng tôi mời bạn tải xuống và khám phá phần mềm này.


download
Mã:
http://www.fshare.vn/file/33YDKIK4I1A3
https://4share.vn/f/4573777772757170

Password: www.vforum.vn

Công cụ này hoạt động dựa trên nền của phần mềm phân tích tính toán Matlab nhưng không cần phải cài bộ Matlab, chỉ cần 2 file cài đặt trong file nén đã cung cấp là đủ rồi.

Download CUFSM v4.05 - Phần mềm tính toán các thông số của thép thành mỏng


Các bạn chỉ cần tải về, giải nén ra thư mục không chứa tiếng Việt có dấu. Chạy file MCRInstaller.exe trước rồi chạy file cufsm405.exe sau.

Giao diện chính của phần mềm khi sử dụng

Download CUFSM v4.05 - Phần mềm tính toán các thông số của thép thành mỏng


Download CUFSM v4.05 - Phần mềm tính toán các thông số của thép thành mỏng


Download CUFSM v4.05 - Phần mềm tính toán các thông số của thép thành mỏng