các anh chị cho em hỏi làm sao để làm đc video nhạc như trên : có logo đập theo nhịp của nhạc, có spectrum cũng đập theo nhạc. Em phải dùng pm gì để làm và làm như thế nào. mong anh chị giúp.