Chào cả nhà. Mình làm môi giới bất động sản được hai năm rồi. Thiệt tình mà nói hai năm khá nhiều sóng gió. Đổi cũng mấy công ty rồi. Giờ mình đang làm cho công ty bất động sản nhỏ thôi. Hoa hồng chỉ tằng tằng vừa đủ chi tiêu, không có dư.

Năm vừa rồi thị trường BĐS TP.HCM khát hàng quá, những công ty nhỏ như mình đang làm càng khát hàng để bán. Mình tính đầu năm nay, một là đổi công ty, hai là chuyển lĩnh vực. Mà đang phân vân, mọi người cho ý kiến giúp.