Nhân dịp lễ valungtung viettel vừa tặng miễn phí 1GB dành cho bạn nào đang FA vẫn chưa có gấu


Cách soạn tin để nhận: FA gửi 191