Fix lỗi: The application was unable to start correctly (0xc0150002). Click ok to close the application

Mỗi khi khởi động máy tính Windows 7 thì bạn gặp ngay thông báo lỗi như này hiện lên: "The application was unable to start correctly (0xc0150002). Click OK to close the application"

Fix lỗi: The application was unable to start correctly (0xc0150002). Click ok to close the application


Nguyên nhân: theo 2 chiều hướng
  1. Phần mềm nào đó bạn mới cài đặt gặp lỗi mỗi khi khởi động (cùng win hoặc không cùng win). Cần chạy lại setup của phần mềm đó
  2. Thông báo hiện cùng mỗi khi Windows được khởi động chứng tỏ có phần mềm quảng cáo hoặc virus được cài lén cùng setup mà bạn tải về từ nguồn không chính chủ.

Cách khắc phục trong trường hợp thứ 2
Dùng phần mềm Ccleaner, tab Khởi động xoá phần mềm có tên như góc trên bên trái của thông báo (VD BTserrver.exe), không cho nó khởi động cùng win thì sẽ không còn thông báo lỗi nữa.

Cách gỡ bỏ 1 phần mềm khởi động cùng win 7 8 10 bằng Ccleaner Free


Fix lỗi: The application was unable to start correctly (0xc0150002). Click ok to close the application


Để xoá và diệt triệt để virus/malware này bạn cần tìm vị trí file .EXE này đang ẩn náu (thường là Program files hay %Appdata%) kết hợp dùng các phần mềm chuyên dụng như Ultra Adware Killer hay Spy Hunter

Hướng dẫn xóa Virus, Malware nhảy quảng cáo trong Google Chrome, Firefox, IE với Ultra Adware Killer
Hướng dẫn download và cài đặt Spy Hunter 5 mới nhất 2020 để quét sạch virus máy tính