Cách gỡ sạch hoàn toàn cài đặt phần mềm AutoCAD 2007 2010 2012 2016 2020, thực hiện xóa tận gốc – gỡ cài đặt sạch autocad và sản phẩm autodesk, cách uninstall CAD khỏi máy tính Windows XP 7 8 8.1 10, tải autodesk uninstall tool, AutoCAD không khởi động được, mở file CAD không lên

Khi cài đặt phần mềm AutoCAD không thành công thì bạn cần thực hiện gỡ cài đặt sạch (clean uninstall) trước. Nếu không gỡ sạch thì các file rác vẫn còn tồn tại trong Program Files, %AppData%, %TEMP%, các khoá registry, ... và gây cản trở cho bạn cài phần mềm khác. Bình thường bạn sử dụng trình Uninstall trong Control panel cũng chưa phải là gỡ sạch hoàn toàn.

Các trường hợp cần gỡ sạch có thể là:
  1. Mắc lỗi không thể sửa được bằng cách chạy Repair: khởi động CAD không lên, vẽ line bị giật, phải kích đúp đối tượng mới chọn được, ...
  2. Đang cài đặt thì báo lỗi giữa chừng và không thể hoàn thành được
  3. Bạn muốn cài đặt 1 phiên bản mới hơn của phần mềm này

Sau khi gỡ sạch thì bạn cần khởi động lại Windows và cài đặt bộ phần mềm khác thay thế.

Cách gỡ cài đặt phần mềm AutoCAD 2007 2010 2012 2016 2020
Gỡ bằng Control Panel hoặc tab Gỡ phần mềm của CCleaner thì không sạch hoàn toàn
Cách gỡ sạch hoàn toàn AutoCAD 2007 2010 2012 2016 2020
Mình sử dụng công cụ miễn phí có tên Revo Uninstaller (hoặc Revo Uninstaller Pro có phí)
Đọc bài viết chi tiết áp dụng với tất cả mọi phần mềm tại đây
Hướng dẫn gỡ bỏ hoàn toàn 1 phần mềm với REVO Uninstaller