Nhân dịp sinh nhật 3 tuổi, Microsoft Teams đã cập nhật những tính năng mới như trong link: https://news.microsoft.com/vi-vn/2020/03/19/mung-microsoft-teams-tron-3-tuoi-noi-hieu-suat-va-cong-tac-hoi-tu/.
Cá nhân mình đang khá hào hứng với tính năng tự động giảm thiểu tiếng ồn xung quanh. Thế này vừa trông con vừa họp hành vẫn okela đấy nhỉ