mình là du học sinh ,học bên mỹ,mình có bà cô cho mình cái note 10 plu n975u,nhưng nó thông báo bị Network registration failed (khi mình gắn sim t mobile vào), mình restore tất cả thì nó bị dính google account,hiện tại máy mình đang ở android 10, mình thử nhiều cách nhưng không thể làm cho nó hoạt động được. không biết bạn nào có thể làm cho máy mình trở thành quốc tế và xoá được gg account không, nhưng chắc phải làm từ xa,qua teamview chẳng hạn. Ai có thể làm từ xa được xin giúp mình,mình xin gởi thù lao.cảm ơn