Theo mình biết có các bài test đặc trưng tính cách, chọn ngành nghề phù hợp như DISC, Holland.
Không biết các bạn đã làm chưa, có đúng không?
Mình biết trang Jobtest.vn có bài miễn phí, người học & làm CNTT thường là nhóm S,C.
Bạn nào có trải nghiệm khác thì chia sẻ mình nha, bài free khác bài charge fee là phần report detail.

Welcome to my topic!
Thanks