(Vforum) Apple và Google đã hợp tác phát triển công nghệ Cảnh báo Lây nhiễm cho phép các ứng dụng được tạo ra bởi các cơ quan y tế cộng đồng hoạt động chính xác hơn, đáng tin cậy và hiệu quả hơn trên cả điện thoại Android và iPhone.

Google và Apple hợp tác ra mắt API Cảnh báo lây nhiễm nhằm hỗ trợ các cơ quan y tế cộng đồng
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết (Nguồn: Apple)

Trong vài tuần qua, hai công ty đã làm việc cùng nhau, liên hệ với các quan chức y tế cộng đồng, các nhà khoa học, các nhóm chuyên gia bảo mật và các nhà lãnh đạo chính phủ trên toàn thế giới để xin góp ý cũng như hướng dẫn từ họ.

Bắt đầu từ hôm nay, công nghệ Cảnh báo Lây nhiễm của chúng tôi sẽ khả dụng cho các cơ quan y tế công cộng trên cả iOS và Android. Những gì chúng tôi đã xây dựng không phải là một ứng dụng, mà là một API cho phép các cơ quan y tế cộng đồng có thể tích hợp vào các ứng dụng sẵn có của họ được người dân cài đặt.

Công nghệ của chúng tôi được thiết kế để làm cho các ứng dụng này hoạt động hiệu quả hơn. Người dùng có quyền quyết định lựa chọn nhận Cảnh báo Lây nhiễm hoặc không; hệ thống không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu về vị trí từ thiết bị. Với một người được chẩn đoán mắc COVID-19, việc họ có báo cáo điều đó trong ứng dụng y tế cộng đồng hay không là tùy thuộc vào họ. Sự chấp nhận của người dùng là chìa khóa thành công và chúng tôi tin rằng những biện pháp bảo vệ quyền riêng tư hiệu quả như vậy chính là cách tốt nhất để khuyến khích người dùng sử dụng các ứng dụng này.

Công nghệ này hiện được chuyển giao cho các cơ quan y tế cộng đồng trên toàn thế giới, những người sẽ lãnh đạo cuộc chiến chống dịch bệnh này và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ.

Nguồn: Google