Các bác cho e hỏi làm sao thay được ngôn ngữ cái đồng hồ ạ??
Vừa là tiếng Việt vừa là tiếng Anh là thế nào ạ??