Download phim Hàn Quốc Sign Mediafire HD VietSub - Xem phim Hàn Quốc SignTựa gốc : 사인
Tựa tiếng anh : Sign
Thể loại : Hình sự, pháp y
Số tập: 20
Đài phát : SBS
Thời gian phát sóng : 21h55' (giờ địa phương) các ngày thứ 4, 5 bắt đầu từ 5/1/2011
Đạo diễn: Jang Hang Joon
Biên kịch: Jang Hang Joon
Diễn viên: Park Shin Yang, Kim Ah Joong, Uhm Ji Won, Jung Gyu Woon, Jun Kwang Ryul....
Nội dung: "Sign" là drama đầu tiên của Hàn Quốc đề cập đến nghề pháp y, lấy bối cảnh Viện nghiên cứu quốc gia về điều tra khoa học quốc gia Hàn Quốc- NFS. Bộ phim là câu chuyện về các bác sỹ pháp y tìm ra manh mối sót lại trên thi thể nạn nhân để phá án.

Nhân vật:


Download:

SD Version

Tập 01:
share.vnn.vn/dl.php/3160786

Tập 02:
share.vnn.vn/dl.php/3161218

Tập 03:
share.vnn.vn/dl.php/3221521

Tập 04:
share.vnn.vn/dl.php/3226952

Tập 05:
share.vnn.vn/dl.php/3247804

Tập 06:
share.vnn.vn/dl.php/4405139

Tập 07:
share.vnn.vn/dl.php/4458523

Tập 08:
share.vnn.vn/dl.php/4530087

Tập 09:
share.vnn.vn/dl.php/4530108

Tập 10:
share.vnn.vn/dl.php/4530220

Tập 11:
share.vnn.vn/dl.php/4530238

Tập 12:
share.vnn.vn/dl.php/4530262

Tập 13:
share.vnn.vn/dl.php/4637869

Tập 14:
share.vnn.vn/dl.php/4637881

Tập 15:
share.vnn.vn/dl.php/4637885
Tập 01:
megaupload.com/?d=USHEJHN9

Tập 02:
megaupload.com/?d=YD8EOUDM

Tập 03:
megaupload.com/?d=E81RTZXU

Tập 04:
megaupload.com/?d=7DSK8705

Tập 05:
megaupload.com/?d=D40F8RLQ

Tập 06:
megaupload.com/?d=2PUNH7EE

Tập 07:
megaupload.com/?d=32IGSPMB

Tập 08:
megaupload.com/?d=C1WIAU1G

Tập 09:
megaupload.com/?d=EK215ZO7

Tập 10:
megaupload.com/?d=0T712ZAB

Tập 11:
megaupload.com/?d=NNS49DZ3

Tập 12 - Revised:
megaupload.com/?d=JXXZMD8M

Tập 13:
megaupload.com/?d=O70KV12X

Tập 14:
megaupload.com/?d=FDBUHKZ7

Tập 15:
megaupload.com/?d=RAXWZ681

Tập 01:
mediafire.com/?p54c5z0hmwy709n
mediafire.com/?6g3k997ueq7tnag
mediafire.com/?c9cnijw6d8xl8pj

Tập 02:
mediafire.com/?73xlr4nxco1c9e1
mediafire.com/?grexhxed7d6od9u
mediafire.com/?uprunf1qeaar1nn

Tập 03:
mediafire.com/?u03rd772oznfhkv
mediafire.com/?8khxnbd9g5vkq0a
mediafire.com/?qoy4l4d44p9d73q

Tập 04:
mediafire.com/?qkk1hm2h9bo3i1n
mediafire.com/?ezd3f8iiv0h774z
mediafire.com/?jcgqs997dr61q90

Tập 05:
mediafire.com/?dds9bijobdq5230
mediafire.com/?l3tfd8fqp36pykt
mediafire.com/?v83d6r3w0fukf46

Tập 06:
mediafire.com/?8f92ppbm4diyiao
mediafire.com/?cqybq3qaww7h5bz
mediafire.com/?ga6t7khy19ymrzv

Tập 07:
mediafire.com/?e0c8093am806rb4
mediafire.com/?2bcht5brummg6lf
mediafire.com/?iob36pwjfiaq6yw

Tập 08:
mediafire.com/?u6vkn9ab4rklt6u
mediafire.com/?t32r3mp3mdvv4kc
mediafire.com/?kd60xl3d468xc0j

Tập 09:
mediafire.com/?97cyuzd5uig6oio
mediafire.com/?hfha27pa6p3ywfl
mediafire.com/?r0tavn1r6v1mu0s

Tập 10:
mediafire.com/?2gbxiu7f5rp7z98
mediafire.com/?21tw7wf0rlvdkcg
mediafire.com/?obxu1q4u6kc2t89

Tập 11:
mediafire.com/?t58l7qsi7u93ucc
mediafire.com/?7uyev0h736gx62j
mediafire.com/?plms20p71e9y8yg

Tập 12:
mediafire.com/?g4zcdsqesqbb2j3
mediafire.com/?5ljk13qt97mc15h
mediafire.com/?vomdv90a2mhmvk9

Tập 13:
mediafire.com/?m7osoib17fg3mjx
mediafire.com/?38t3wrrywdsx7gt
mediafire.com/?qcghtxk34m88ods

Tập 14:
mediafire.com/?0muf10jlsr357vq
mediafire.com/?333j3roeety90oz
mediafire.com/?zr78se4t7zstydw

Tập 15:
mediafire.com/?s1x9zi9q11v2hrq
mediafire.com/?75hz47666j347mo
mediafire.com/?52xjvxm3dwexney


HD Version (720P)

Tập 01:
share.vnn.vn/dl.php/3160777

Tập 02:
share.vnn.vn/dl.php/3160776

Tập 03:
share.vnn.vn/dl.php/3211123

Tập 04:
share.vnn.vn/dl.php/3250070

Tập 05:
share.vnn.vn/dl.php/3250076

Tập 06:
share.vnn.vn/dl.php/4451687

Tập 07:
megashare.vnn.vn/download.php?id=6E748FEE304
megashare.vnn.vn/download.php?id=E8CF1B22404
megashare.vnn.vn/download.php?id=81E28EA1406
megashare.vnn.vn/download.php?id=9282D3F2304

Tập 08:
share.vnn.vn/dl.php/4455151

Tập 09:
megashare.vnn.vn/download.php?id=AC0D91AA202
megashare.vnn.vn/download.php?id=21E98AA2404
megashare.vnn.vn/download.php?id=8C96E2A9403
megashare.vnn.vn/download.php?id=7705714D304

Tập 10:
megashare.vnn.vn/download.php?id=1D12BED8405
megashare.vnn.vn/download.php?id=C9D4EAA0305
megashare.vnn.vn/download.php?id=A2DBD465304
megashare.vnn.vn/download.php?id=3FF045EB404

Tập 11:
megashare.vnn.vn/download.php?id=3F4907A5404
megashare.vnn.vn/download.php?id=4B46EBA8304
megashare.vnn.vn/download.php?id=F7690FAA406
megashare.vnn.vn/download.php?id=C5BA1FD5404

Tập 12:
megashare.vnn.vn/download.php?id=0E480A7D405
megashare.vnn.vn/download.php?id=E494488E202
megashare.vnn.vn/download.php?id=F1203C28404
megashare.vnn.vn/download.php?id=A88FCB13202

Tập 13:
megashare.vnn.vn/download.php?id=30B6208D406
megashare.vnn.vn/download.php?id=9EA8E225306
megashare.vnn.vn/download.php?id=771A8BFD403
megashare.vnn.vn/download.php?id=82775A00406

Tập 14:

megashare.vnn.vn/download.php?id=132F0EB6306
megashare.vnn.vn/download.php?id=52D0A038202
megashare.vnn.vn/download.php?id=F185E32D305
megashare.vnn.vn/download.php?id=19225DCB305

Tập 15:
megashare.vnn.vn/download.php?id=6D98E4D1305
megashare.vnn.vn/download.php?id=17A992EB406
megashare.vnn.vn/download.php?id=74B478F3304
megashare.vnn.vn/download.php?id=8EA17D57403
Tập 01:
megaupload.com/?d=3RFPDHIV

Tập 02:
megaupload.com/?d=6XWVYPXG

Tập 03:
megaupload.com/?d=X1C4EWCB

Tập 04:
megaupload.com/?d=ALO0FGKL

Tập 05:
megaupload.com/?d=3SMOHZ8T

Tập 06:
megaupload.com/?d=JTV12ZU6

Tập 07:
megaupload.com/?d=O0RQP5HE

Tập 08:
megaupload.com/?d=VJXC3WNK

Tập 09:
megaupload.com/?d=83RPAM5H

Tập 10:
megaupload.com/?d=19VKU7K5

Tập 11:
megaupload.com/?d=DNV1V4YT

Tập 12:
megaupload.com/?d=IYXQTLI8

Tập 13:
megaupload.com/?d=DAITSREX
megaupload.com/?d=GQXLJ3O9


Tập 14:
megaupload.com/?d=YIXBR195

Tập 15:
megaupload.com/?d=XV500P6B

Tập 16:
megaupload.com/?d=EYYQWQ5S

Tập 17:
megaupload.com/?d=E30WNCY3
Tập 01:
mediafire.com/?0awabdfknamaaqn
mediafire.com/?k73nqoenqwu0nut
mediafire.com/?st91a2xnuumv9s6
mediafire.com/?ituet598z165tv7
mediafire.com/?3yp8lwwf06gpowp

Tập 02:
mediafire.com/?eaokd7nk9t5qfia
mediafire.com/?5c4yt8oauglu5bc
mediafire.com/?uo9yrmgt6dcubha
mediafire.com/?m25au92m7f9t677
mediafire.com/?t138ffu2qynt3pn

Tập 03:
mediafire.com/?g5rztqxounaqfta
mediafire.com/?y41t59t7qaz3mf9
mediafire.com/?ccnj9lo9htrneta
mediafire.com/?6sw0j8azhol67g7
mediafire.com/?68c2oe6sb89o2n4

Tập 04:
mediafire.com/?igtcz34obugklki
mediafire.com/?c7l5l9qy33cmaoe
mediafire.com/?bwy53wi8984hbnm
mediafire.com/?3igux41d9m2mdl3
mediafire.com/?qfynz7jh41ualfp

Tập 05:
mediafire.com/?hgmh49dcwzbxw1o
mediafire.com/?w685a792c2rqjpb
mediafire.com/?9dwcpnh2cg7v5zz
mediafire.com/?ipd1npyt4zga0n8
mediafire.com/?bgydccj30uepdzw

Tập 06:
mediafire.com/?qjna8jjahwycdr5
mediafire.com/?kn7pt4nwhom6dky
mediafire.com/?3s9cf1i4t8n3yn3
mediafire.com/?0w91yi10s586299
mediafire.com/?08ybj08kaa9hqc3

Tập 07:
mediafire.com/?87mditypm3s3pkg
mediafire.com/?bvck9027l8skv0q
mediafire.com/?3zcqbm4hge73qc5
mediafire.com/?aas0fuxe6i81fwi
mediafire.com/?qjybl8lohls96db

Tập 08:
mediafire.com/?1axai6iude4g7m5
mediafire.com/?ff65t8dpvqszfu2
mediafire.com/?cct69cz6a6qtzvz
mediafire.com/?g1bvvgehr4byohx
mediafire.com/?qqga1hfakgcy0gr
or
mediafire.com/?a3lkxhq7hzvbuvp
mediafire.com/?d6lpbhjh4lmyoom
mediafire.com/?sfkkvjgxu9h6iu8
mediafire.com/?4kdhndvkm4t2x1l
mediafire.com/?16xnqu27zdgk5o8

Tập 09:
mediafire.com/?qnnqem5hfqpf8ih
mediafire.com/?aws7l1hj9sr6sui
mediafire.com/?a9seg3p58j5zpja
mediafire.com/?bodecc4pdcz56ww
mediafire.com/?vjr9us3r5rwx53x
or
mediafire.com/?d0bn7jfrdkev22w
mediafire.com/?2bel3yaatsa387n
mediafire.com/?g4wb8kr5y1th71i
mediafire.com/?grah0xs08ss92x9

Tập 10:
mediafire.com/?d39aq3natyxzbdb
mediafire.com/?hztqkfd68qw9eee
mediafire.com/?d4ctcluml2l04io
mediafire.com/?vtv7an325lvq4mk
mediafire.com/?l3muaakh4y2d7po

Tập 11:
mediafire.com/?4ej8z56uhnn90my
mediafire.com/?x39io0dhnh1h2ca
mediafire.com/?z4lesot7nityy1a
mediafire.com/?17tbdtd3r8ijw9x

Tập 12 Revised:

Tập 13:
mediafire.com/?5d304yz7y1tj4ov
mediafire.com/?61x6p7mto695tvb
mediafire.com/?sz7a2rdyq69s1kc
mediafire.com/?o0yb40l8v1iw9oc
mediafire.com/?c882tsdg4m87oqj
mediafire.com/?2pn7v6p4ubhq067

Tập 14:
mediafire.com/?rfu4z34y4ctqs39
mediafire.com/?913i20fvj94c3cu
mediafire.com/?y90ceur4c1p80f3
mediafire.com/?klqgg92kkncutcb
mediafire.com/?6e1oliaytcwsaeb


Nguồn: kst.vn