Đừng buồn
nữa nhé sông ơi
Dẫu ai đã
vội quên lời thề xưa
Đừng buồn
nữa nhé hạt mưa
Dẫu cho đêm ấy
vẫn chưa nhạt nhòa
Cầu Ô không có ai qua
Đừng buồn
chi nữa Ngân Hà kia ơi
Đừng buồn
nhé giậu mồng tơi
Dẫu người ấy
về nơi khác rồi
Đừng buồn
nữa nhé trăng côi
Dẫu cho ghế đá
ai ngồi tái tê
Đừng buồn
nữa nhé bờ đê
Dẫu em sẽ mãi
không về qua đây!
st